EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

100% Block City Moscow

Oplevering
A101 Block City Masterplan Competition, Moskou
Team
Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Bart Reuser, Jurrian Knijtijzer, Daniel Aw, Joost Lemmens, Jurriaan Hillerström, Paulo Borlido KCAP: Partners: Han van den Born, Ruurd Gietema Project Architect: Michael Trinkner Architects: Kristina Knauf, Javier Inigo Moreno-Ventas, Sofia Fernandes, Isabel Granados Mesa, Vincent Hector, Matteo Bettoni, Nadya Nilina, Alexandra Merkulova
Opdrachtgever
Masshtab Development Company
Type
Master plan and block (dwellings, commercial spaces, offices)
Locatie
Moskou
Samenwerking
KCAPArchitects & Planners
Omvang
1.58 million sqm

Nieuwe woonwijk binnen het A101 stedebouwkundig ontwikkelingsgebied

‘100% Block City’ is het concept van KCAP/NEXT voor de A101 Block City Masterplan Competition in Moskou. De prijsvraag vroeg om een visie op een deel van een nieuwe stad voor 320.000 inwoners die ten zuiden van Moskou moet verrijzen. Deze ontwikkeling is onderdeel van het A101 project en omvat de eerste uitwerking van en 157 ha groot deelgebied. 

100% Block City is gebaseerd op de kwaliteiten van de locatie en het omringende landschap. 100% Block City gaat niet over iconografische sterarchitectuur maar gaat over de architectuur van het alledaagse, architectuur die zorg draagt voor een prettige leefomgeving. In het centrum is plek voor “haute culture” architectuur maar het gaat om het ontwikkelen van de omliggende “Prêt-à-porter” wijken. 
Het plan biedt een alternatief voor de monotone en sombere laat-socialistische woningbouw. 100% Block City biedt een optimistische, hoogwaardige en comfortabele dagelijkse omgeving waarbij individuele elementen, mede door nauwkeurig omschreven vormgevingsstrategieën, bijdragen aan de harmonie van het geheel. 

Het ontwerp combineert de verschillende stedelijke typologieën – het standaard bouwblok, de strokenbouw en torens - waardoor de voordelen van deze verschillende types ten volle benut worden en de nadelen tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Door een generiek stedelijk grid over de locatie te superpositioneren leggen en de belangrijke groenstructuren te vatten in groene blokken ontstaat een bijzondere relatie tussen stad en landschap. De groene blokken volgen de logica van de stad in het grid maar sluiten gelijktijdig aan op de grotere stedenbouwkundige en landschappelijke structuren.