EN NL
1101

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Westelijke Ontsluiting Amersfoort

Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort
Type
Infrastructuur
Locatie
Amersfoort, Nederland
Samenwerking
H+N+S Landscape architects
Omvang
1,8 km
Bouwkundig ingenieur
Grontmij

Aan de westzijde van Amersfoort wordt de Westelijke Ontsluiting gerealiseerd. Een 2 km lange weg tussen de Stichtse rotonde en de Amsterdamseweg op de overgang van bos naar stad. De bosrijke omgeving en zichtbaarheid van bijzondere historische en culturele adressen en functies geven de 50km-weg een bijzondere karakteristiek. De inpassing en vormgeving van deze weg is een opgave waarbij NEXT in samenwerking met HNS landschapsarchitecten  heeft ingezet op een samenhangend en continu wegbeeld De nadruk ligt op het landschap en de beleving daarvan.. De vorm van de kunstwerken accentueren  de het reliëf van de route en sluit in materiaal aan op de context.

Om de samenhang en continuïteit in het wegbeeld te creëren zijn vormgevingsprincipes ontwikkeld voor de kunstwerken: een ecoduct met spooronderdoorgang, viaducten, fietstunnels en een fietsbrug, geluidswanden en grondkerende wanden. Het verdiept gelegen tracédeel is vormgeven als één kunstwerk waarin de schuine wanden zijn begroeid. In het dwarspofiel zijn de wanden zo laag mogelijk gehouden om het groene beeld te versterken. Onder de kunstwerken is de wand bekleed met cortenstalen lamellen voor een geleidelijke overgang tussen de begroeide en onbegroeide wanddelen.

De kunstwerken zijn helder in vorm door het gesloten randdetail. Het exterieur van het kunstwerk heeft een vast materiaal voor een samenhangend wegbeeld, de afwerking van het interieur sluit aan op de specifieke context. De fietsbrug vormt hierop een uitzondering en beweegt zich vrijer over de weg en het spoor. De brug meandert tussen de boomtoppen door en spitst zich boven het ecoduct in twee routes zodat fietsers de weg niet onnodig hoeven over te steken. Het verjongende brugdek wordt gedragen door ranke pijlers. Voor fietsers en wandelaars is de slingerende brug een bijzondere ervaring; een nieuw herkenningspunt en attractie voor Amersfoort.