EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Kazerneterrein Sijsele

Oplevering
Competitie (2017)
Team
Bart Reuser, Marijn Schenk en Michel Schreinemachers with Esmee Bais, Jorn Kooistra (NEXT architects), Mascha onderwater en Sybren Lempsink (Bureau B+B)
Opdrachtgever
Winvorm / Gemeente Dammen
Type
Masterplan, Transformatie, Woningbouw en Werkruimtes
Locatie
Sijsele / BE
Samenwerking
Bureau B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur
Omvang
21 Ha

Het voormalige kazerneterrein in Sijsele transformeert tot een gemengd gebied voor wonen, werken en recreëren. NEXT architects maakte hiervoor een schetsontwerp i.s.m. Bureau B+B en Arcadis België. Het concept bestaat uit een stevig landschappelijk raamwerk dat zorgt voor een verweving van het kazerneterrein met zijn omgeving. De ruimtes binnen het raamwerk krijgen een flexibele invulling, die samen met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars tot stand zal komen.

EEN KRACHTIG RAAMWERK
Op het kazerneterrein zijn niet alleen sporen van het militaire gebruik te vinden, maar ook van het oorspronkelijke agrarische landschap en van een voormalige kwekerij van bloemen en planten. Deze historische gelaagdheid vormt de basis voor de identiteit van de nieuwe ontwikkelingen.
Het ontwerp is verdeeld in drie landschappelijke zones: Een bloementuin, de centrale as en de landschappelijke kamers. De bloementuin ligt langs de Dorpsstraat, op de plek van de voormalige kwekerij. Het middengebied van het kazerneterrein heeft een parkachtig karakter. Een historische bomenlaan wordt hier hersteld. Het is de landschappelijke drager van het ontwerp en vormt tegelijkertijd de hoofverbinding voor fietsers en wandelaars. In het zuidelijke deel van het terrein wordt het oorspronkelijke heggenlandschap geherintroduceerd. Hierdoor ontstaan landschapskamers, waarbinnen ruimte is voor moestuintjes, waterinfiltratie of landschappelijke woonvormen.

GELEIDELIJKE TRANSFORMATIE
Het kazerneterrein zal geleidelijk ingevuld worden met een mix van functies en doelgroepen. Bij aanvang van het project zal het terrein opengesteld worden voor de gemeenschap. Via een speciale belevingsroute kan het publiek kennis maken met de identiteit van de plek. Vervolgens start de inrichting van het entreegebied, de groene as, de bedrijvenzone en het innovatieve hart. Het entreegebied bestaat uit een bomenplein en een markthal. Rondom het levendige plein staan woningen. De groene as krijgt een parkachtige inrichting, met recreatieve voorzieningen. Dichter bij de woningen heeft het groen een meer collectief karakter, met spelaanleidingen voor de kinderen. Het definitieve programma wordt door bewoners, ondernemers en ontwikkelaars in samenspraak ontwikkeld.

DUURZAAMHEID
Het ontwerp voor de transformatie van het kazerneterrein is op verschillende manieren duurzaam. Er is aandacht voor de aanpasbaarheid, energie, water en mobiliteit. Veel bestaande bebouwing krijgt een nieuwe functie, maar ook de nieuwbouw krijgt een aanpasbaar karakter. Op het kazerneterrein is volop ruimte voor innovatie op het gebied van waterbeheer. De natuurlijke topografie vormt de basis voor het watersysteem. Groene daken bufferen het regenwater, dat vervolgens infiltreert in wadi’s en wetlands. De wadi’s sluiten aan op een bestaande beek ten noorden van het terrein. Verharding is zo veel mogelijk waterdoorlatend. De inrichting van de openbare ruimte ontmoedigt autorijden en maakt wandelen en fietsen aantrekkelijk. Het programma ontwikkelt zich flexibel en geleidelijk, zodat het zich gedurende het proces kan aanpassen aan veranderende inzichten en technieken.