EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Team
Bart Reuser, Marijn Schenk and Michel Schreinemachers met Joost Lemmens, Arno Kwint
Opdrachtgever
Lingotto & DUWO
Type
Studenten campus met commerciële ruimtes, bar, restaurant en supermarkt
Locatie
Amsterdam, Nederland
Omvang
8.000 m2
Aannemer
Hillen & Roosen

Dit project laat bij uitstek zien hoe kostenvriendelijke ingrepen grote impact kunnen hebben op de beleving en het gebruik van een plek. Bij de herstructurering van Campus Uilenstede is architectuur namelijk ingezet om ontmoeting en interactie te faciliteren. In de oorspronkelijke situatie bestond het centrumgebouw uit een lage plak woningen die drie torenclusters met elkaar verbond. Door deze plak op twee plekken te doorsnijden, breken we het centrum open en creëren we een centrale ontmoetingsplek in het hart van de campus. De sociale veiligheid en leefbaarheid worden vergroot en er ontstaat aanleiding voor ontmoeting op het centrale plein. Door de nieuwe indeling van het plein is dit nu een levendige plek geworden, waar men niet alleen graag studeert, maar ook woont, werkt en recreëert. De bestaande structuur van de gebouwen blijft dus voor een groot gedeelte behouden maar krijgt een nieuwe schil en is weer klaar gemaakt voor de toekomst.