EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Campus Woudestein

Team
Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Joost Lemmens, Marieke Spits, Pieter Mulder, Anabel Arsenault
Type
Pavilion
Locatie
Campus Erasmus Universiteit Rotterdam
Samenwerking
Mass Studies, Seoul, South-Korea
Omvang
2000 m2
Bouwkosten
€ 3.400.000,-
Constructeur
Pieters Bouwtechniek Almere
Installaties
Builddesk

Voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam ontwierp NEXT architects in samenwerking met Mass Studies het studentenpaviljoen Woudenstein. Dit paviljoen heeft het karakter van een studentencampus en fungeert als het middelpunt van ontmoeting en kennis.

De omgeving van studentenpaviljoen Woudenstein wordt gekenmerkt door de horizontale continuïteit van een baldakijn van bladeren van de omringende bomen. Met het betrekken van deze uitzonderlijke omgeving door het nieuwe paviljoen wordt voorzien in het doorzetten van de huidige ruimtelijke kwaliteiten van continuïteit en openheid onder een ‘bladerdak’.

Het paviljoen creëert een beschutte plek onder een dak van subtiel gefilterd licht dat bovendien energie opwekt en wordt daarmee een icoon voor duurzaamheid. Het geheim ligt verscholen in een gelaagde opbouw van klimaatzones die temperatuurverschillen constant op een intelligente manier matigen. Hierbij wordt massa gemaakt waar het nodig is en licht en transparantie ingezet waar mogelijk; deze strategie verstopt het theater deels onder de grond en maakt het tot een buffer voor temperatuursverschillen in het paviljoen.

Lichte behuizing: continuïteit en openheid
De aangewezen locatie voor het paviljoen wordt gekenmerkt door de horizontale continuïteit van een baldakijn van bladeren van de omringende bomen en reikt zodoende zeer wenselijke voorwaarde aan voor het verzamelen binnen de Campus van de Erasmus Universiteit (EUR). Met het betrekken van deze uitzonderlijke omgeving door het nieuwe paviljoen plegen wij te voorzien in het doorzetten van de huidige ruimtelijke kwaliteiten van continuïteit en openheid onder een ‘bladerdak’.

 

Kern: centraliteit en beweging
De centrale positie die het paviljoen betrekt binnen de campus, laat zich vergelijken met een atoom bestaande uit een duidelijk zichtbare kern,  maar waarvan de werkelijke invloedssfeer veel groter is en wordt bepaald door de constant bewegende elektronen in de nabije schillen. Het paviljoen zal fungeren als middelpunt van ontmoeting en kennis. Hierbij werken de activiteiten en evenementen in het gebouw niet alleen als katalysator voor een levendige invulling binnen in het gebouw, maar zullen zij tevens fungeren als een stimulans voor bewegingen rondom de site. Het opnemen van en aansluiten bij horizontale en verticale connecties die plaatsvinden naar aanleiding van de complexe, maar kansrijke contextuele uitgangsposities, staat centraal in het voorliggende ontwerp.

Duurzaamheid: gelaagdheid en intelligentie
Een beschutte plek onder een dak van subtiel gefilterd licht dat bovendien energie opwekt, het geheel maakt het onwaarschijnlijke mogelijk: een transparant glazen gebouw als icoon voor duurzaamheid. Het geheim ligt verscholen in een gelaagde opbouw van klimaatzones die temperatuurverschillen constant op een intelligente manier matigen. Hierbij wordt massa gemaakt waar het nodig is en licht en transparantie ingezet waar mogelijk; deze strategie verstopt het theater deels onder de grond en maakt het tot een buffer voor temperatuursverschillen in het paviljoen.