EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Team
Michel Schreinemachers, Jurriaan Hillerström, Wiebe Strick, Celine Janssen with Pieter Schengenga, Inge Kersten, Irma Gross, (H+N+S landschapsarchitecten), Marinus Kooijman (M.A. Kooijman Cultuurhistorische projecten), Martin Egas (Dura Vermeer / Ploegam)
Type
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar
Locatie
Waaldijk Tiel – Sprok
Samenwerking
H+N+S landschapsarchitecten
2016-02-29 ADAPTIEVE DIJK

Het water stijgt, dus de dijken worden steeds hoger. Maar wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen? NEXT architects heeft binnen een interdisciplinair team met o.a. H+N+S landschapsarchitecten de kansen voor ruimtelijke ontwikkeling op en langs de Waaldijk onderzocht en schetste alternatieve toekomstscenario’s voor de Nederlandse rivierdijk voor de komende 100 jaar. Dit werd uitgevoerd als onderdeel van de ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk’, opgezet door BNA Onderzoek in samenwerking met de waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse Delta, de provincies Gelderland en Overijssel en het Delta Ontwerpplatform.

De Waal is door het bedijken en reguleren in een keurslijf gedwongen; de dynamiek is uit het riviersysteem verdwenen. Dat beperkt de oplossingsrichtingen voor de komende versterkingsopgave(n). Om dit te doorbreken wordt de gangbare dijkverbeteringspraktijk losgelaten. De adaptieve dijk is geen eindplan, maar een onderhouds- en groeistrategie. Dat betekent permanente transformatie, adaptiviteit en hernieuwde dynamiek. De dijk verandert in een dijkzone, een meervoudig en flexibel gebruikt landschap.

De adaptieve dijk is een proces, gebaseerd op het belonen van een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is dynamiek een bijzondere gebiedskwaliteit en worden voortdurende verbetering en transformatie als kans gezien. Dit vraagt om een nieuwe houding en spelregels: van onteigenen, naar ontwikkelen.

De cycli van de transformatie van dijk en omgeving moeten op elkaar moeten worden afgestemd. Voor een aantal locaties zijn de integrale gebiedsopgaven met koppelkansen uitgewerkt. De dijk bij Oosterhout leent zich voor het ontwikkelen van een multifunctionele dijkzone en cyclisch wonen op en over de dijk. Bij IJzendoorn wordt de gehele dijkzone in beheer gegeven. Op de binnenberm spelen de boomkwekerijen en fruitteelt in op de ritmiek van het grondgebruik en profiteren van het beschikbare sediment dat wordt afgegraven, aangevoerd en opgeslagen. Het werkende landschap verandert in korte cycli. De kwaliteit van het dynamische rivierenlandschap wordt met bijzondere vormen van wonen, werken en recreëren beleefbaar. De adaptieve dijk is nooit af.