EN NL
1101

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Groenste weg van Brabant (N69)

Team
Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Jurriaan Hillerstrom, Wiebe Strick, Veronica Tirelli
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Type
Provinciale weg
Locatie
Noord-Brabant
Samenwerking
H+N+S Landscapsarchitecten
Omvang
8,5km/13 kunstwerken
Aannemer
Boskalis

De ‘Groenste weg van Brabant’ máákt de verbinding en stáát voor verbinding: met het gebied, de mensen en hun belangen. De vernieuwing van deze provinciale weg van 8,5 km moet de leefbaarheid en bereikbaarheid van de ‘Grenscorridor N69’ vergroten. Dit gegeven is aangegrepen om een weg met kwaliteit te realiseren, waar de wegbeleving optimaal is en op een natuurlijke manier in het landschap is verankerd. Het BKP opgesteld door wUrk, hebben we verder uitgewerkt in een Integraal ruimtelijk inrichtingsplan op DO niveau en zijn betrokken bij de uitvoering. We hebben optimalisaties doorgevoerd op basis van de projectdoelstellingen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit, vormgeving en duurzaamheid ingegeven door de aanbesteding op basis van Best Value.

De nieuwe weg doorsnijdt waardevolle en kwetsbare landbouwgronden, bos- en natuurgebieden. De kwaliteiten en waardes van het gebied vormen het vertrekpunt voor het ontwerp van de N69. De bestaande (landschappelijke) structuren worden ingepast en versterkt. Ecologische verbindingen, zoals hop-overs voor vleermuizen en 11 faunapassages voor kleine zoogdieren en amfibieën dragen bij aan de toegevoegde waarde van het project.

Kunstwerken, zoals de beekdalbruggen en de vi­­aducten, zijn in vorm en materiaal één familie met een herkenbaar, ingetogen en slank silhouet. Zo ondersteunt hun inpassing de beleving van het landschap. Speciale kunstwerken zijn de 3 voetgangersviaducten. Het zijn verbindingen én plekken. De aanlandingen zijn onderdeel van de gebiedsiconen en vertellen elk hun eigen verhaal met het gebruik van (lokale) bio-based materialen.

Om de groenste weg van Brabant te realiseren moeten we voorop lopen in verduurzaming. We hebben een enorme materiaalbesparing gerealiseerd door het ontwerp te optimaliseren ten opzichte van de uitvraag. In de uitvoering past Boskalis biobrandstoffen en nieuwe asfalttechnologieën toe; waar de grootste winst te behalen valt. Daarnaast hebben we de twee beekdalbruggen voorzien van schermen met geïntegreerde zonnecellen. Verschillende innovaties worden toegepast op het gebied van circulaire economie en bio-based materialen.

De N69 wordt uitgevoerd door Boskalis, in samenwerking met NEXT architects, H+N+S Landschapsarchitecten en Mos Ecologisch Advies en Onderzoek. Daarnaast zijn 25 samenwerkende partijen uit het Gebiedsakkoord betrokken. Op 19 december 2018 is de realisatiefase van start gegaan bestaande uit de technische en ruimtelijke uitwerking en het fysiek realiseren van de Nieuwe Verbinding N69.