EN NL
1101

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Team
Marijn Schenk, Michel Schreinemachers with Jurriaan Hillerström, Wiebe Strick en Giulia Di Dio Balsamo (NEXT architects); Harm Veenenbos en Arjan Kool (veenenbos en bosch landschapsarchitecten); Eric Frijters, Bas Driessen, Duong Bui en Lloyd Martin (FABRIC); Rene Snijders (Sweco)
Opdrachtgever
BNA Onderzoek, Rijkswaterstaat en de Gemeente Amsterdam
Type
Ontwerpend Onderzoek
Locatie
Amsterdam
Samenwerking
veenenbos en bosch landschapsarchitecten, FABRIC, Sweco

Technologische ontwikkelingen, automatische en elektrische voertuigen zullen grote consequenties hebben voor onze steden, denk hierbij aan het verkeer, de bereikbaarheid, het ruimtegebruik, de infrastructuur en het milieu. Hoe geven we vorm aan deze veranderende stad? NEXT denkt mee over de relatie tussen de steden en haar ringwegen in het ontwerpend onderzoek: Snelweg en Stad – Meer Leefbaarheid en Ruimte, geïnitieerd door BNA Onderzoek. De Ringweg A10 / Gooiseweg diende hierbij als casestudy en werd uitgewerkt in samenwerking met FABRIC, veenenbos en bosch landschapsarchitecten en Sweco. In dit gebied ligt een grootschalige woningbouwopgave en is voor de gemeente Amsterdam een belangrijke locatie om de groei van stad op te vangen.

De relatie tussen snelweg en stad is bij het knooppunt Gooiseweg verre van optimaal. Het netwerk van levendige hoofdroutes eindigt abrupt bij de Ringweg: dit is de harde grens tussen de vooroorlogse en de naoorlogse stad. De infrastructuur zorgt met haar sterke hiërarchie van wegen voor een segmententering van de stad. Grootschalige infrastructuur domineert, daartussen liggen eilanden.

Het ontwerp wilt het gebied rond de Weespertrekvaart weer verbinden met de stad en hoogwaardig ontwikkelen. De belangrijkste ingreep is het verdiept aanleggen van een stuk van de A10, daar waar deze parallel loopt aan de Weespertrekvaart. Het doorrijdend verkeer van de A10 wordt door een ondergrondse tunnel geleid, zodat het lokale verkeer een plek krijgt op een nieuwe groene, stedelijke ‘boulevaart.’ Door deze ingreep wordt het verkeer ontvlecht en ontstaat er een nieuw gebied langs het water, dat ontwikkeld kan worden tot een leefbaar en gezond stuk van de stad.