EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Maaspoints: Water Woud

Team
Bart Reuser, Marijn Schenk en Michel Schreinemachers met Jorn Kooijstra
Opdrachtgever
Van Oord – Marine Ingenuity
Type
Landmark / uitkijkpunt
Locatie
Rotterdam / NL
Samenwerking
H+N+S Landscapsarchitecten
Omvang
150 m2
Materiaal
Staal

Aan de zuidkant van het eiland Van Brienenoord in de Rotterdamse Maas, ontwerpen NEXT architects en H+N+S landschapsarchitecten het eerste uitkijkpunt in de serie Maaspoints: bijzondere plekken langs de Maas om de relatie tussen stad en rivier en tussen mens en natuur te ervaren. Water Woud is ontworpen als een woud van stalen pijpen die samen een uitkijkpunt vormen. Een poëtische en tevens mysterieuze structuur die de rijke havengeschiedenis van Rotterdam combineert met een verwijzing naar de bossen op het eiland van Brienenoord.

De Maas is een bepalende rivier voor de stad Rotterdam. Het verbindt de stad met de haven, de zee, Europa en de rest van de wereld. Het vormt de connectie tussen noord en zuid, en het scheidt wijken. De rivier en haar oevers hebben een enorm potentieel als een aantrekkelijke publieke ruimte voor mensen om van te genieten. Deze natuurlijke waarde kan verbeterd worden door harde kades om te zetten in zachte, natuurlijke dijken en zo een getijdenparken langs de Maas te introduceren. Om deze verandering te stimuleren presenteert het in Rotterdamse waterbouwkundig bedrijf Van Oord een bijzonder geschenk aan de stad: een eerste Maaspoint om de verbinding met de rivier te versterken.

Water Woud functioneert als een dubbel uitkijkpunt. Aan de ene kant kun je omhoog klimmen voor een panoramisch uitzicht over de rivier en de langsvarende schepen. Aan de andere kant kun je juist dalen naar de wonderlijke wereld van de lokale waterflora en -fauna.  De structuur is ontworpen om bezoekers de getijdenstromingen te laten ervaren en unieke deltasoorten te laten ontdekken, zoals de spindotterbloem en zoetwatermosselen die de stalen pijpen van de structuur als habitat gebruiken. Ook vogels en vleermuizen hebben een plek in Water Woud en kunnen broeden en nestelen aan de bovenzijde van de pijpen.

→ Bekijk video