EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Manifest

Manifest circulaire architectuur

Type
Manifest
Met dank aan
Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)

NEXT onderschrijft de 5 circulaire ontwerpprincipes die zijn opgesteld door de BNA in het Manifest Circulaire Architectuur.

Circulariteit is de volgende stap in het bouwen aan een duurzame leefomgeving. Meer dan bij andere duurzame maatregelen, vergt het een fundamentele procesverandering in de bouw.

NEXT werkt momenteel aan vernieuwingen die dit ook echt verder gaan brengen. Hierbij zijn wij niet alleen de ontwerper maar juist ook de verbinder tussen ambities, opdrachtgevers en leveranciers. De architect als aanjager en adviseur die de opdrachtgever inzicht kan geven in de impact van een circulair project, en sturend is binnen een multidisciplinair team.

Bij de transformatie- en woningbouwopgave waar de bouwwereld momenteel voor staat is circulariteit een krachtig tool om integrale oplossingen te bedenken, zowel op gebieds-, community- als gebouw niveau. Circulariteit zou onderdeel van elk project moeten zijn en een vanzelfsprekende parameter bij het maken van ontwerp keuzes.

manifest