EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Sense of Place, Atlas Cultural Ecology Rotterdam

Team
Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, John van de Water, Jan van Teeffelen, Iris Dudock, Arnold Reijndorp with Frank Hornis
Opdrachtgever
High Rise Team Rotterdam
Type
Onderzoek
Locatie
Rotterdam
Materiaal
Publicatie, 60 pag. full-color, ISBN 90-72498-18-6 en CD-rom met interactieve computer program
2013-06-21

Na meer dan 50 jaar wederopbouw begint het Rotterdamse centrum weer de trekken te vertonen van een echte binnenstad met een culturele dynamiek die niet langer alleen het resultaat is van planning en projectontwikkeling. In opdracht van het Hoogbouwteam Rotterdam heeft NEXT een atlas ontwikkeld die deze dynamiek in kaart probeert te brengen, met het doel meer inzicht te krijgen in de betekenissen die aan verschillende plekken in het centrum verbonden zijn.

De atlas is het resultaat van een zoektocht naar de spontane en informele ontwikkelingen, die in contrast zijn met de geplande. Het toont een serie kaarten die elk een laag van de bestaande stad blootleggen. Er zijn drie reeksen kaarten geproduceerd: basiskaarten, inventarisatiekaarten en perspectiefkaarten. De eerste twee presenteren een exacte weergave van de werkelijkheid, de perspectiefkaarten geven een beeld van de dynamiek in de stad onder invloed van de tijd, de verschillende krachten en de constant veranderende domeinen.

Het project heeft tot doel beleidsmakers, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars gevoelig te maken voor het feit dat zich op tal van plaatsen in het centrum zaken voordoen die wellicht een positieve rol kunnen vervullen bij het verder tot ontwikkeling brengen van deze gebieden. Meer kennis over betekenis en gebruik van de stad is noodzakelijk en kunnen de stedenbouwkundige ambities van de stad preciseren en ondersteunen.