EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Team
Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Jasper Nijveldt
Type
Onderzoek
Locatie
Seoul / Amsterdam
2017-01-06 Revisiting Cities
2014-02-10
2014-01-01
2013-12-03
2012-07-04

Het onderzoek ‘Seoulutions for Dutch cities’ probeert een oplossing te vinden voor de wens naar meer transformatiemogelijkheden van stedelijke gebieden. Het vergelijkt de kansen en beperkingen die verschillende stedelijke planningsmethoden bieden in Seoul en in Nederland. Het onderzoekt de invloed van de Koreaanse methoden op het stedelijk gebied aan de hand van recente transformaties die plaatsvinden in verschillende wijken in Seoul.

Het uiteindelijke doel is om een alternatief te bieden voor de planmatige Nederlandse stedenbouw zodat er ruimte ontstaat voor meer dynamische ontwikkelingen. 

Seoul biedt een interessante studieruimte voor een praktijk van minder plannen en meer sturen. In plaats van een hiërarchisch systeem van plannen die elkaar in schaal opvolgen wordt gewerkt  met een set  van voorwaarden  waarbinnen stedelijke ontwikkeling de vrije hand krijgt. In het kort valt dat samen  te vatten als twee sturingsinstrumenten; dichtheid en functie.

Van dit onderzoek is de publicatie BNA Freestyle #2 Seoulutions verschenen.