EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Binnenstedelijk Bouwen: Wie neemt de regie?

Type
Onderzoek
Samenwerking
Stadszaken, Wij Maken Nederland en Pakhuis de Zwijger

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? 

De zorg of er wel snel genoeg woningen gebouwd kunnen worden om aan de grote vraag van 1.000.000 woningen te voldoen wordt breed gedragen. Er is echter ook rede genoeg om ons tegelijk zorgen te maken over het effect van die opgave op onze ruimte, als die eenmaal zijn plek gaat vinden in het land. We hebben eerder voor vergelijkbare opgaven gestaan, zoals in de jaren negentig, toen de opgave van 635.000 woningen het begin van de Vinex inluidde, maar nooit eerder zonder een ministerie dat deze ruimtelijke ordening ook daadwerkelijk kon regelen. In het afgelopen decennium dat werd geteisterd door crisis en krimp konden we  onze ogen nog wel sluiten voor het gelijktijdig afbreken van de centrale sturing in de ruimtelijke ordening maar hoe moet het nu verder? Nu de vraag naar huisvesting de stad weer tegen de grenzen van het landschap doet klotsen.

NEXT architects draagt actief bij aan deze discussie met een serie interviews met prominenten uit de woonsector: beleidsmakers, rijksadviseurs, politici, onderzoekers, ontwikkelaars en coöperaties. De interviews worden tweewekelijks gepubliceerd op de website van Stadszaken. Ook vindt er een slotdebat plaats bij Pakhuis de Zwijger. De onderliggende vragen die we beantwoord willen krijgen zijn: wat is waar? Wat is wenselijk? Wat is mogelijk, en wie gaat dat bepalen?