EN NL
1101

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Team
Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, John van de Water with Erik Wiersema, Jeroen Bos
Opdrachtgever
Stichting Trudo woningcorporatie en Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Eindhoven
Type
Masterplan reconstruction
Locatie
Woensel West, Eindhoven
Samenwerking
ADP Architecten

In de Eindhovense wijk Woensel West is NEXT architects actief als stedenbouwkundig bureau. Deze 30-er jarenwijk kent veel sociale en ruimtelijke problemen en staat op het punt een grote verandering door te maken.

Essentieel is dat bij deze verandering niet de kwaliteiten van de huidige wijk verloren gaan. Door middel van een intensief proces met bewoners-workshops is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor een geleidelijke wijkvernieuwing wat aansluit bij de wensen die worden geformuleerd over de eigen woonomgeving.

Centraal in de aanpak staat het vormen van een visie,die heel breed is en ruimte laat voor verschillende invullingen, daarnaast werd een gereedschapskist ontwikkeld met ingrepen die heel concreet zijn. De overall visie heeft de titel “Omdat smaken verschillen” meegekregen, waarmee we de grote diversiteit willen benadrukken van de wijk en van de bewoners. De wijk wordt daarin onderverdeeld in buurten lijnen en plekken, met verschillende identiteiten.

De kracht van de visie is dat de verschillende projecten los van elkaar kunnen worden gestart waardoor we daadkrachtig te werk kunnen gaan. Momenteel worden verschillende deelprojecten uitgevoerd en opgestart, waaronder een brede school en een deelbuurt van rond de 100 woningen.