EN NL
1103

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Jongerenwoningen Oosterheem

Team
Michel Schreinemachers, Marijn Schenk, Bart Reuser, Joost Lemmens, Jurrian Knijtijzer, Pieter Mulder, Anabel Arsenault, Murk Wymenga, Maria Salinas
Opdrachtgever
De Goede Woning
Locatie
Huis
Omvang
4.000 m2
Aannemer
BAM woningbouw
Fotograaf
Jordi Huisman
2012-11-20
2012-03-20
2011-11-03

In het ontwerp voor de Jongeren-woningen in Oosterheem is aansluiting gezocht bij het overkoepelende thema van de wijk: ‘De nieuwe romantiek’. Het concept waarin het collectieve entreegebied drager is van het woonblok komt voort uit de zoektocht naar de verbindende factor tussen de toekomstige bewoners. 

De jongerenwoningen zijn een eerste stap naar zelfstandigheid vanuit het veilige nest van het ouderlijk huis. De geborgenheid van het collectief – onderdeel zijn van – wordt losgelaten en men gaat ‘op zich zelf’ wonen. In de architectuur biedt dit aanleiding om de individuele woning ook in het exterieur te benadrukken, opdat het eigene zich kan onderscheiden van geheel. Tegelijkertijd bieden de complexen een vervangende collectiviteit: het aantal van 10 woningen per complex biedt potentie tot cohesie. Hierin zou aanleiding gevonden kunnen worden om dat wat gezamenlijk is, de ontsluiting, een eigen identiteit mee te geven, zodat ook dat duidelijk is: dat delen wij. 

De jongerenwoningen in Oosterheem vallen onder sociale woningbouw, waardoor er een beperkt budget beschikbaar was. Inventief en effectief omgaan met de situatie was een vereiste. Door intensief samen te werken met de aannemer is binnen de beperkte budgettaire kaders ruimte gecreëerd voor een aansprekende architectuur die past bij haar jeugdige doelgroep.