Paleis Het Loo

Royal Ellipse

Het monumentale koninklijke paleis Paleis het Loo is een museum dat bestaat uit een uniek koninklijk ensemble. Na de renovatie van Paleis Het Loo is het museum uitnodigend en toegankelijk voor alle bezoekers. Heden en verleden zijn klaar voor de toekomst.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Joost Lemmens

AL_A en Braaksma & Roos Architectenbureau

Exploring the ensemble

Paleis het Loo kent een gestage bezoekersgroei, om deze groei te faciliteren en de faciliteiten te verbeteren is een omvangrijke renovatie gepland. Het monumentale koninklijke paleis is een uniek ensemble dat bestaat uit een laat zeventiende-eeuws paleis, barokke tuinen, een stallencomplex en een imposant Basse-cour. Na de renovatie van Paleis Het Loo is het museum uitnodigend en toegankelijk voor alle bezoekers. Een eigentijdse uitbreiding die recht doet aan zowel de geschiedenis als de toekomst van het Paleis.

Connecting the identity

Uitgangspunt is een gastvrij en toegankelijk museum, waarbij heden- en verleden op een vanzelfsprekende manier met elkaar zijn verbonden. Door de nieuwbouw ondergronds te plaatsen, wordt het paleis op een terughoudende manier substantieel uitgebreid. De bestaande en monumentale identiteit blijft optimaal behouden. Bij de centrale entree is ook het informatiecentrum voor de tuinen opgenomen. De tuinen van Het Loo zijn van onschatbare waarde en zodoende ontstaat er een directe verbinding tussen hoofdhuis en tuin.

Creating accessible routing

Een 8-vormige routing slingert soepel vanuit de ellipsvorm van de Basse-cour naar beneden met als middelpunt een entresol met de entree naar het museum. Het architectonische element is tegelijkertijd krachtig en zacht en organiseert alle bewegingen en overgangen op een natuurlijke manier. Het is een groot gebaar met een uitnodigende publieksentree en vanzelfsprekende routes richting het paleis en de vleugels. Alle nieuwe entrees zijn zowel voor validen als voor mindervaliden toegankelijk: iedereen gaat door dezelfde deur, één van de verworvenheden van deze nieuwe, toegankelijke architectuur. Monumentale- en erfgoedwaarde worden met het ontwerp niet louter bewaard maar juist versterkt. Heden en verleden zijn klaar voor de toekomst.

2 images
Do you like our work?
Contact for inquiries