EN NL
0

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Privacyverklaring

NEXT architects hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

GEGEVENS VERZAMELEN 
We verzamelen informatie op de volgende manieren:

- Informatie die je ons geeft wanneer je je online op onze website voor de nieuwsbrief inschrijft;
- Informatie die je ons, via email of anderzijds, geeft binnen een (potentiele) opdrachtgevers- of samenwerkingsrelatie;
- Informatie die je ons, via email of anderzijds, geeft wanneer je solliciteert op een functie of werkzaam bent bij NEXT architects;
- Informatie die je ons, via email of anderzijds, geeft wanneer je een persverzoek plaats;
- Informatie die we automatisch middels cookies verzamelen wanneer je onze website bezoekt (zie onder voor meer informatie over het gebruik van cookies).

 

GEGEVENS BESCHERMEN
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NEXT architects houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Middels deze cookie kunnen wij het internetgedrag op onze website volgen, zoals welke pagina’s het meest bezocht worden en of er een foutmelding wordt gegeven bij een webpagina.

NEXT architects gebruikt Google Analytics om cookies te plaatsen en zo informatie te verzamelen om de ervaring, functionaliteit en prestatie van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Cookies toestaan en weigeren: je kunt cookies toestaan of weigeren door de instellingen van je browser te wijzigen. Met de meeste, recente webbrowsers is het mogelijk om te controleren welke de cookies zijn opgeslagen via de browser instellingen. Om meer te weten over cookies, en hoe je deze kunt toestaan of weigeren, verwijzen we naar de (Engelstalige) website: www.allaboutcookies.org

 

CONTACT
Als NEXT architects zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan je een email sturen naar info@nextarchitects.com.