NEXT natuurlijk woningbouw. Betaalbaar en duurzaam wonen.

NEXT natuurlijk

Betaalbaar en duurzaam wonen

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 11% van de landelijke CO2-uitstoot. Tegelijkertijd móeten er veel betaalbare woningen bijgebouwd worden. In plaats van de problemen te verergeren kunnen we als architecten ook bijdragen aan oplossingen. Hoe? Op deze en andere vragen heeft NEXT natuurlijk een antwoord.   Bekijk de uitgebreide plannen voor NEXT Natuurlijk hier.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Douwe Strating, Jouke Sieswerda

Explore

Er wordt hard gezocht naar manieren om onze carbon footprint te verkleinen: CLT, biobased, circulariteit of regeneratief bouwen, zijn termen die steeds vaker voorbijkomen. Tegelijkertijd stagneert de daadwerkelijke productie: “het is niet betaalbaar, niet haalbaar, niet bewezen, er is geen tijd, we moeten wel realistich blijven…” Maar het kan wel!

NEXT architects bouwt nu al een ‘Paris Proof’ woongebouw (118 kg CO2 / m2 GO incl. biogene opslag) en dit ontwerp hebben we nog verder verduurzaamd. We hebben de constructie, gevelopbouw en installatieconcept opnieuw bekeken en geoptimaliseerd. Het resultaat is een significante reductie in CO2-uitstoot, energieverbruik én kosten. Want dé grote uitdaging is om duurzaamheid ook betaalbaar te maken.

2 images

Connect

Essentieel bij het behalen van bovenstaande doelen is kennisontwikkeling. We komen alleen verder als we samenwerken met bedrijven die weten wat het is om anders te bouwen. Naast NEXT architects bestaat NEXT natuurlijk uit ENS engineers, Bouwnext en Vitruvius bouwkostenadvies. Samen zijn we bezig om de uitdagingen te doorgronden en dagen we elkaar uit om met optimalisaties binnen de eigen discipline te komen. Ook werken we met deeloplossingen die elkaar positief beïnvloeden (bijvoorbeeld op het gebied van kosten- en CO2-reductie). Zo kunnen er door te investeren in hoogwaardige (biobased) isolatie en kierdichting minder installaties toegepast worden. En kunnen we door parametrische modellen constructieonderdelen optimaliseren op gewicht, CO2 uitstoot en kosten.

Na elke realisatie van een duurzaam gebouw wordt het volgende gebouw goedkoper en/of beter, en zal de bouw ervan sneller gaan. Het team gaat samen verder waardoor projecten efficiënter worden. Dit noemen we evolutionair ontwerpen.

Processchema nieuwe stijl NEXT natuurlijk

Create

We hebben geen kant-en-klaar product, maar een kant-en-klare werkwijze. Het geheim van NEXT natuurlijk zit in de bouwproducten en -oplossingen; de juiste puzzelstukken om goed mee te kunnen bouwen. De echte kwaliteit en winst zit in het zorgvuldig afstemmen van deze onderdelen op elkaar: het verbeteren van de gevel leidt tot minder installaties, houtbouw leidt tot minder fundering, investering leidt tot minder gebruikskosten, enzovoort. Zo ontstaat een uniek werkwijze die we NEXT natuurlijk noemen.

 

 

NEXT natuurlijk detail van de bouw, betaalbaar en duurzaam wonen

We zoeken per project naar het optimum, daar waar duurzaamheid zich uitbetaalt. Want er is een directe relatie tussen duurzaam bouwen en economisch bouwen. Modellen wijzen uit dat er een economisch optimum ligt bij 15 kWh per m2 per jaar voor de totale bouw- en gebruikskosten (TCO); veel duurzamer dan BENG. En energiezuinigheid geeft ook meer zekerheid bij toenemende netcongestie. Het maakt dat een gebouw wél aangesloten kan worden op het net. Als we bouwen volgens de principes van NEXT natuurlijk dan kun je als eigenaar een energieprestatievergoeding aan je huurders vragen, waardoor je de duurzame maatregelen snel terugverdient.

Grafieken NEXT natuurlijk, betaalbaar en duurzaam wonen

En hoe ziet dat er dan uit? Wel, zo ….

NEXT natuurlijk interieur, betaalbaar en duurzaam wonen

Ofwel: net als elk ander mooi gebouw, want het is geen product, of bouwsysteem. Het is alleen slimmer, integraal en betaalbaar ontworpen met een vast team van mensen dat kennis en kunde hergebruikt om het elke keer beter te doen. Het is klaar voor de toekomst. NEXT natuurlijk.

 

 

Do you like our work?
Contact for inquiries