EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

Rijnlandroute

Team
Michel Schreinemachers, Bart Reuser, Marijn Schenk, met Wiebe Strick en Jurriaan Hillerström
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat
Type
Esthetisch Programma van Eisen (EPvE)
Locatie
Leiden / NL
Samenwerking
MTD Landschapsarchitecten
Omvang
15 km waarvan ruim 2
Bouwkundig ingenieur
RHDHV

De RijnlandRoute is de benaming van een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en Katwijk. De aanleg is noodzakelijk vanwege het gebrek aan kwalitatief goede oost-west verbindingen in de regio en de toenemende verkeersdruk op de N206 door Katwijk en Leiden. Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) vertaald de projectambities met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit en vormgeving in een kwaliteitskader met daaraan gekoppelde eisen.

Het inpassen van de RijnlandRoute is een complexe opgave. De provinciale weg word verweven met de rijkswegen A4 en A44 en aangelegd in zeer kwetsbare landschappen. Daarnaast snijdt de route langs en door het verstedelijkte gebied van Leiden, Voorschoten, Valkenburg en Katwijk. Het wegontwerp stelt zich daarom terughoudend op en is ondergeschikt aan het landschap.

Vanuit onze expertise van het ontwerpen aan infrastructuur heeft NEXT het kwaliteitskader voor de ruimtelijke kwaliteit opgesteld voor dit omvangrijke infraproject rondom Leiden voor de provincie Zuid-Holland. Het meest prominente onderdeel is de boortunnel van circa 2,5 km die de verbinding vormt tussen de A4 en de A44 onder de Papenwegse Polder en Oostvlietpolder door. Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) is een contractdocument voor de aanbesteding en dient als toetsingskader voor het q-team en de vijf welstandscommissies van de betreffende gemeentes. In 2015 is het deel voor het hoofdcontract opgesteld en in 2017 het deel voor de N206 aan de kant van Katwijk en Valkenburg.