Wieden+Kennedy

Untangling monuments

Twee Rijksmonumenten aan de Herengracht zijn na eeuwenlang verbouwen en uitbreiden samengesmolten tot één kantoor. Met het ontwarren van deze monumentale knoop is een werklandschap van de 21e eeuw gecreëerd waar er aandacht is voor de verschillende manieren van concentratie en samenwerking. De lichthoven in het donkere hart zorgen voor diagonale zichtlijnen en veel transparantie.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Joost Lemmens, Toon van Schijndel, Jurriaan Hillerström, Agatha Osika, Ieda Alvarez Dogo, Jennifer de Jonge, Bas Kalmeier, Maria Salinas

Snode Vormgevers, Van Dijk Illustraties

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2008 / Winnaar

Iwan Baan

Exploring the old drawings

Het kantoor van reclamebureau Wieden+Kennedy is gevestigd in twee Rijksmonumenten aan de Herengracht. Na eeuwenlange aan-, uit- en verbouwingen waren de twee grachtenpanden samengesmolten met verschillende vloerhoogtes, gevels en bouwmethoden. De gebouwen kende geen onderlinge samenhang, comfortabele klimatisering, heldere routing en duidelijke niveauverschillen. Na uitvoerige studies van oude tekeningen kwam een structuur van voormalige lichthoven boven drijven binnen in het donkere hart van de twee gebouwen. Deze ontdekking werd de aanleiding voor een aantal zeldzaam grootschalige ingrepen die sterk historische onderbouwd konden worden. Met het ontwarren van deze monumentale knoop, is een moderne en bruisende creatieve werkomgeving van de 21e eeuw ontstaan.

Connecting the canal houses

Het heldere en ruimtelijke gebouw is niet alleen een ruimte voor werk, maar ook voor ontmoeting, samenwerking en ontspanning. Dit is bereikt met een aantal bijzondere ingrepen: het hart van de twee gebouwen is geopend door drie glazen kokers die over alle verdiepingen de vloeren weg snijden. In de glazen kokers zijn dubbelhoge presentatie- en vergaderruimtes gemaakt die om en om op verschillende verdiepingen aansluiten. Door deze stapeling van functies ontstaan diagonale zichtlijnen, die de openheid in de werkomgeving vergroten en de relaties tussen de werkvloeren en werknemers versterken.

Creating the working landscape of 21st century

Om verschillende sferen te creëren die passen bij de diverse werkzaamheden van het reclamebureau en de ruimten die het gebouw bevat, worden verschillende werktypen onderscheiden. Een leidraad in de keuzen vormde een eerder studie van NEXT architects, “het werklandschap van de 21e eeuw” genaamd. Deze studie beschrijft het kantoor niet alleen als een plek voor werk, maar ook als een plek voor ontmoeting en ontspanning. De werkomgeving moet ook zodanig worden ingericht, een wisselende en dynamische omgeving passend bij de behoeften van de gebruiker. Binnen Wieden+Kennedy bleken de werktypen; networker, teamworker en mindworker centraal te staan en vormden een leidraad voor het ontwerpen van verschillende werksferen. Om de typen goed tot uiting te laten komen zijn bewust contrasten opgezocht; tussen stoere onafgewerkte werkvloeren (mindworkers) met natuurlijke materialen als staal, hout en beton en heel strak vormgegevens ontmoetingsruimten (teamworkers) van glas met veel kleur. Maar ook bijzonder zijn de van oudsher originele stijlkamers (networker) die zoveel mogelijk intact gelaten zijn en de oude sfeer van de panden laten herleven.

 
4 images
0 images
Do you like our work?
Contact for inquiries