Cartesius Kindcentrum en Sporthal

Blue zone route

In de gloednieuwe Cartesius wijk in Utrecht komt een duurzame bassischool met kinderdagverblijf en sporthal waarin een gezonde levensstijl en leefomgeving centraal staat. In een vloeiende spiraalvormige beweging wordt het gecombineerde programma rondom een groen hart georganiseerd. Het is een duurzaam en compact ontwerp met een blik op de toekomst, dat actief onderdeel uitmaakt van de groene Cartesius wijk. Basisschool, kinderdagverblijf en sporthal opereren onafhankelijk, maar ook samen onder één dak, als één gebaar.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers with Joost Lemmens, Stijn Folkertsma, Jip Vorstermans, Mikkel Sørensen (CCO), Francisco Villeida (CCO).

Christensen & Co Architects, B+B Stedebouw & Landschapsachitectuur, BREED Integrated Design, Deerns, DGMR, Vitrivius.

Exploring healthy living

De Cartesius wijk is ontworpen volgens het Blue Zone concept: een gezonde levensstijl en leefomgeving die afgeleid is van de vijf gebieden in de wereld waar mensen het langst en gelukkigst leven. Het ontwerp van het kindcentrum met sportaccommodatie is een interpretatie van de kernwaarden van de blue zones, omgezet naar toepasbare termen voor opvang en onderwijs waarin natuur en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Het complex is onderdeel van de groene lus die de wijk omsluit en vormt daarbinnen een vrijstaand object waar de groene ruimte op, in, over en doorheen vloeit. In de architectuur vormt het een dialoog met de twee andere vrijstaande objecten in het gebied, het gebouw Solo van Zecc en de verkeersleidingpost van dJGA architecten, met afgeronde hoeken en uitkragingen in de gevel.

Connecting fluid transitions

Het ontwerp is gebaseerd op de doorlopende leerlijn, waarbij onderwijs en opvang samensmelten en er een fluïde beweging ontstaat waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. De architectuur van het gebouw gaat hierin mee: het programma is in een spiraalvormige beweging rondom een groen hart georganiseerd. Iedere leeftijdsfase heeft een eigen en vanzelfsprekende plek in het gebouw, die op logische wijze met de volgende fase verbonden is. De schooltijd wordt daarmee een reis waarbij de kwaliteiten van de onderwijsomgeving meebewegen met het traject dat het kind aflegt.

De jongste leerlingen hebben een geborgen plek, op de begane grond rondom eigen veranda’s en speelplekken waar de architectuur beschutting biedt en kleinschalig is. Wanneer de leerlingen ouder worden en doorschuiven naar nieuwe plekken in het gebouw, opent de architectuur zich en wordt de verbinding met de buitenwereld sterker. De beschutting en geborgenheid die plek voor de jongste groepen kenmerkt, gaat gelijkmatig over in plekken die zich lenen voor ontmoeting en interactie, plekken die de oudere leerlingen zich toe kunnen eigenen.

De lerende spiraal wordt geaccentueerd door het principe van ‘no dead ends’, waarbij het gebouw geen dode hoeken kent. Op deze wijze functioneert de open ruimte in het gebouw als schakelketting van pleinen en pleintjes. Elk speelplein krijgt een eigen betekenis binnen het Blue Zones concept en biedt ruimte aan één van de verschillende leeftijdscategorieën. Dit ontwerpprincipe optimaliseert het gebruik van de oppervlakte, zorgt voor een natuurlijke flow door het gebouw en creëert een veilige omgeving die de interactie en synergie tussen de gebruikers onderling in de hand speelt.

Creating a green spiral

Het Kindcentrum Cartesius wordt een energieneutraal (ENG) gebouw, wat aansluit bij de ambitie van de gemeente om het meest duurzame en circulaire gebouw van Nederland te realiseren. De basisschool is ontworpen als een biobased constructie met een heldere identiteit en een duidelijke opzet, met herkenbare entrees. Door het landschap van de omliggende groene lus mee omhoog te nemen tot aan de daktuinen, sluit het complex naadloos aan op het groene karakter van het gebied. Het gebouw is natuur-inclusief, waarbij de natuur op allerlei verschillende plekken ervaarbaar wordt gemaakt. Zo komen er nestkassen, bijenhotels en tiny forests en de daktuinen worden ingericht met moestuinen, zodat leerlingen en leraren de natuur vanuit iedere plek kunnen zien en beleven.

Do you like our work?
Contact for inquiries