OBS Oog in Al

Bikes on top

In een vloeiende beweging worden fietsroute, plantsoen, basisschool en gymzaal samengebracht tot één geheel. Het dubbel grondgebruik, waarbij een fietsbrug vanuit het plantsoen met een lus over het dak van de school loopt, maakt het ontwerp van de OBS Oog in Al uniek. De basisschool en het plein fungeren als een prettige en levendige ontmoetingsplek met aandacht voor de beleving van de leerlingen en het flexibele gebruik van het gebouw. Door het strategisch integreren van verschillende functies, is op een innovatieve manier gebruik gemaakt van de ruimte om een veilige school en groene omgeving te realiseren om te leren en te spelen.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Bart Reuser met Tara Steenvoorden, Jurriaan Hillerstrom, Mark Jongerius (NEXT) en Rudy Uytenhaak, Karin Dorrepaal and Jonathan van Leeuzen (RUA)

Rudy Uytenhaak architectenbureau + partners , B+B landschapsarchitectuur en stedenbouw, Pieters Bouwtechniek, DWA en Vitrivius Bouwkostenadvies

Dak van het jaar 2016 / genomineerd

Jeroen Musch

Exploring the surfaces

De omsloten vorm van het schoolgebouw zorgt voor een afgesloten speelruimte voor de kinderen. Door de oriëntatie op het plantsoen, zijn de school en het speelplein veilig afgeschermd van het naastgelegen kanaal. Omdat het gebouw aan de oostkant onder de brug wat smaller is, ontstaat hier een vanzelfsprekende hoofdingang in het verlengde van de straat. De daktuin vormt de essentiële spil tussen de verschillende onderdelen: het verbindt de school met het plantsoen en brengt de omliggende groene omgeving mee de hoogte in, maar creëert daarmee tegelijkertijd een natuurlijke afscheiding tussen de school en de voorbijgaande fietsers.

Connecting various programs

Door de verschillende programmaonderdelen op een samenhangende manier in elkaar te schuiven en nauw samen te werken met alle betrokken partijen is een uniek ontwerp ontstaan. Voor buurtbewoners is er een nieuwe openbare ruimte gecreëerd die ontmoeting en interactie inspireert, voor ouders en schoolkinderen een veilige en omsloten plek om te leren en spelen en voor fietsers en wandelaars een snelle en comfortabele fietsroute die een unieke ervaring met het landschap biedt.

De integratie van de verschillende elementen tot een verenigd geheel is een voorbeeld van innovatief, flexibel en efficiënt ruimtegebruik. Het faciliteert verschillende programmaonderdelen op een samenhangende manier en geeft daarmee een antwoord op huidige opgaves van mobiliteit en een duurzame groei van de stad. Het dubbel grondgebruik, met de verschillende bouwwerken en de maximale ruimte voor groen, fungeren als een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, voorbijgangers en schoolkinderen. Het legt een fysieke en mentale verbinding tussen de Utrechtse wijken en vormt een hefboom voor de verdere toekomstige groei van de stad.

Creating a new public space

Het duurzame gebruik van zowel nieuwe als bestaande elementen zorgen ervoor dat het ontwerp naadloos aansluit op de stedelijke omgeving. De keuze voor de bakstenen sluit direct aan op het materiaal en de kleur van de omliggende wijk. Het hoge dak van de school is benut voor zonnepanelen, waardoor in de school en gymzaal gebruik kan worden gemaakt van duurzame energie. Omdat de fietsbrug over het dak van de school loopt, is het gebouw aan alle kanten omringd door licht en ruimte.

In het ontwerp is ernaar gestreefd om het oorspronkelijke plantsoen zo groot mogelijk te laten, zodat de meeste bomen behouden konden worden. Het vernieuwde plantsoen is een doorlopende groene ruimte, waarbij nieuwe elementen zorgvuldig zijn ingepast in het bestaande landschap. De groene ruimte fungeert tevens als een centraal en levendig punt in de publieke ruimte van de wijk. Hierdoor worden de brug en het plantsoen een integraal onderdeel van de school, de wijk en de stad.

3 images
Do you like our work?
Contact for inquiries