MY college

The Learning Loop

Het nieuwe mavo- en  vmbo-onderwijsgebouw MY college in Spijkenisse staat voor een aantrekkelijke en duurzame leeromgeving. Het toekomstgerichte ontwerp is afgestemd op de eigen onderwijsvisie, My learning, waarin de behoefte van de leerlingen en de eigen gestuurde ontwikkeling centraal staan. Dit komt in het ontwerp terug door verschillende ruimtes voor verschillende concentratielevels te creëren en een zeer heldere plattegrond toe te passen. Het stimuleert de studenten om hun talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Joost Lemmens, Sonia Cunha, Jouke Sieswerda, Marcel Geerdink, Oihane García, Edo Bakovic (NEXT) en Michael Christensen, Francisco Villeda (Christensen & Co)

Christensen & Co, HEVO, Peutz, De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs, SWINN

Exploring Schools with Future Value

Jarenlang was Spijkenisse een groeigemeente. Het creëren van een woonomgeving voor vele inwoners onder de rook van Rotterdam was lange tijd het voornaamste doel. Om een antwoord te geven op de explosieve vraag naar woningen werd er veel en snel gebouwd. Dat is nu veranderd: de gemeente heeft de ambitie om intentioneel en bewust te bouwen, met oog voor duurzaamheid. Het nieuwe onderwijsgebouw MY College, ontworpen door NEXT architects in samenwerking met Christensen & Co, is hier een voorbeeld van.

Connecting Education and Architecture

MY college is een sterk voorbeeld waarin het integrale en duurzame ontwerp is gecreëerd door de leerling voorop te stellen met zeer heldere plattegronden, dialoog met de eindgebruikers en de onderwijsvorm die wordt gehuisvest in het nieuwe gebouw. Het ontwerp is gebaseerd op het architectonische concept van No Dead Ends, dat ideaal is voor interactie tussen leerlingen en een helder overzicht. In de centrale ‘Learning Loop’ worden verschillende focusniveaus gedefinieerd, zodat leerlingen ruimtes kunnen vinden die overeenkomen met hun concentratievereisten.

Leerlingen van het MY college ontwikkelen zich breed, er wordt een fundament opgebouwd voor de rest van hun leven. Vanuit de onderwijsvisie hoeft een leerling niet direct te kiezen voor een beroep of profiel maar kan alles ervaren op eigen tempo. Deze lesmethode is ook af te lezen aan de architectuur. Het ontwerp is gericht op de individuele leerling die in drie verschillende ruimtes zichzelf kan ontwikkelen. Ten eerste zijn de klaslokalen een plek waar een student theorie- of praktijkles krijgt met medescholieren, bestaande uit lokalen en co-creatie oefenruimten voor grote groepen (MY Base). Dan zijn er de leerpleinen en brede gangen (MY Square), waar de scholieren gezamenlijk kunnen studeren en ruimte is voor interactie en kruisbestuiving. Tenslotte zijn er privéstudiekamers (MY Cave) voor de mogelijkheid tot terugtrekken en concentratie voor individuele studiemomenten. De overzichtelijke indeling van het gebouw is essentieel voor de goede doorstroom en samenhang tussen de verschillende elementen.

Creating a New Focal Point

MY College onderscheidt zich door de natuurlijke houten lamellen aan de gevel, die opvallen in het stedelijk landschap van Spijkenisse. Het volume wordt verder gekenmerkt door de gymnastiekzaal die naar het hoogste volume is getild en zo een centraal brandpunt in de omgeving creëert. De duurzame ambities worden gehaald door ENG te bouwen, pv-panelen op het dak te plaatsen en de juiste geometrische toepassing te kiezen voor daglichtgebruik en energiebesparing.

4 images
Do you like our work?
Contact for inquiries