Dafne Schippersbrug

Runners Bridge

De Dafne Schippersbrug integreert op unieke wijze een fiets- en voetgangersbrug met een basisschool en een plantsoen tot één samenhangend geheel. De nieuwe verbinding tussen de historische binnenstad van Utrecht en de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn leidt fietsers en wandelaars met een lus via het dak van de school het Amsterdam-Rijnkanaal over. Door het dubbel grondgebruik en de optimale integratie van programmaonderdelen is de Dafne Schippersbrug een icoon geworden voor de stad Utrecht en de Nederlandse benadering van duurzame fietsinfrastructuur.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Bart Reuser with Tara Steenvoorden, Jurriaan Hillerstrom, Mark Jongerius (all NEXT) and Rudy Uytenhaak, Karin Dorrepaal and Jonathan van Leeuzen (all RUA)

Rudy Uytenhaak + Partners Architects, Bureau B+B urbanism and landscape architecture

Nationale Staalprijs 2018 / Genomineerd
Betonprijs 2017 / Eervolle vermelding
Dak van het Jaar 2016 / Genomineerd

Jeroen Musch, Leven op Daken, Marcel IJzerman

Exploring the bicycle route

De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een belangrijke schakel in de snelle en veilige fietsverbinding tussen de oude en nieuwe stad. Via het plantsoen gaan fietsers met een ruime bocht 9 meter de hoogte in, om vervolgens over het dak van de gymzaal van de basisschool de oversteek naar de andere kant van het kanaal te maken. De route vervolgt met een panoramisch uitzicht over het kanaal, dat op geen enkel punt wordt belemmerd door gebouwen. De gevlochten kabels van de brug vormen een ranke poort naar de nieuwe stad. De aanbrug vormt één geheel met het omliggende landschap.

Connecting the old and the new city

Het project brengt architectuur, landschapsarchitectuur, technische constructie en stedenbouw samen. Het integrale ontwerp krijgt zo een meerdelige en gelaagde functie binnen de stad. Allereerst dient het als een belangrijke schakel tussen de nieuwe en de oude stad. Naar schatting hebben meer dan 7.000 fietsen dagelijks vele minuten tijdswinst op hun route van en naar het centrum. Ten tweede is het project een katalysator voor de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte in de wijk: door verschillende functies te integreren en de brug onderdeel te maken van de publieke ruimte, vormt het een belangrijke ontmoetingsplek voor buurtbewoners en schoolkinderen. Een vergeten stuk land is getransformeerd in een nieuwe, levendige publieke ruimte. De nieuwe woningbouw die naast de brug en de school zijn gerealiseerd en het Victor Hugo Plantsoen ondersteunen deze ontwikkeling.

Inmiddels is de Dafne Schippersbrug door de bewoners van Utrecht omarmt als een icoon voor de nieuwe connectie tussen de wijken Leidsche Rijn en Oog in Al. De brug is niet alleen een inspirerend voorbeeld van efficiënt ruimtegebruik maar ook van een geïntegreerde aanpak in een complexe stedenbouwkundige context. De brug is veel meer dan een snelle fietsverbinding: voor de bewoners en voor de stad staat het symbool voor een nieuwe, verbonden stad.

Creating innovative connections

De Dafne Schippersbrug is een uiterst slank vormgegeven hangbrug met een overspanning van 110 meter. Het dek hangt 9 meter boven het water, waardoor het de scheepsvaart niet belemmert, en het hoogste punt van de brug steekt 35 meter boven het water uit. De hangbrug heeft een asymmetrische opstelling bestaande uit twee stalen pylonen, die het kabelsysteem ondersteunen en het betonnen dek ophangen. Het kabelsysteem dat de stalen pylonen aan beide zijden verbindt met de verankering, maken deze brug tot de eerste grondverankerde hangbrug in Nederland.

Play

2 images
Do you like our work?
Contact for inquiries