De Nieuwe Verbinding – N69

The Greenest Road

De ‘Groenste weg van Brabant’ máákt verbinding en stáát voor de verbinding tussen infrastructuur, het waardevolle landschap van bossen en beekdalen en de mensen met hun belangen. Met de vernieuwing van deze provinciale weg van 8,5 km wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid van de ‘Grenscorridor N69’ vergroot. Dit gegeven is aangegrepen om een weg met kwaliteit te realiseren, waar de beleving voor de gebruikers optimaal is en op een natuurlijke manier in het landschap is gepositioneerd. Het maximaliseren van ruimtelijke kwaliteit, inpassing, duurzaamheid en ecologie stond daarom als één van de belangrijkste projectdoelstellingen centraal bij de uitwerking van het integrale ontwerp.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers with Jurriaan Hillerstrom, Wiebe Strick, Veronica Tirelli

H+N+S Landschapsarchitects, Nobleo Bouw & Infra, Geonius, MOS Ecologisch Advies en Onderzoek, wUrck

LILA Award 2022 / Winnaar
Archdaily Building of the Year 2022 / Longlisted
Dutch Concrete Award 2021 / Winnaar
Yearbook Blauwe Kamer 2021 / Geselecteerd

Paul Raats & H+N+S Landscapsarchitects

Exploring the ecological framework

De nieuwe weg slingert door de waardevolle en kwetsbare landbouwgronden, bos- en natuurgebieden. Alle viaducten en bruggen zijn slank en ingetogen ontworpen en rondom de N69 zijn bijzondere gebiedsiconen toegevoegd aan het samenspel, passend in de natuurlijke groene omgeving. De kwaliteiten en waarden van het gebied vormden het vertrekpunt voor het ontwerp van de N69.

Het resultaat is een robuust groen ecologisch raamwerk over, onder en langs het nieuwe tracé. Dit raamwerk is gebaseerd op de verschillende landschapslijnen. Bestaande kruisende structuren zoals houtsingels, beekdalen, recreatieve routes en lanen zijn versterkt en nieuwe structuren zijn toegevoegd. Naast dat deze structuren de inpassing en wegbeleving bepalen, hebben ze ook een belangrijke ecologische functie als natuurlijke hop-overs voor onder meer vleermuizen. Kleine zoogdieren en amfibieën passeren de weg via 14 faunapassages.

Connecting Infrastructure and Environment

Beekdalbruggen en de viaducten, zijn in vorm en materiaal één familie met een herkenbaar, ingetogen en slank silhouet. Zo ondersteunt hun minimalistische inpassing de beleving van het landschap en biedt het slanke uiterlijk grote panoramische zichtlijnen over de weg voor de gebruiker. De beekdalbruggen staan op wijde slanke poten in het beekdal waardoor het landschap ongestoord doorloopt. De drie voetgangersviaducten zijn speciaal ontworpen als verbindingen over de nieuwe weg én als verblijfplekken. Met de vloeiende aanlandingen en het houten lamellen leuningenwerk worden ze opgenomen in hun bosrijke omgeving.

Creating recognizable designs

Er is een enorme materiaalbesparing gerealiseerd door het ontwerp te optimaliseren – het beton zo slank mogelijk. In de uitvoering past Boskalis biobrandstoffen en nieuwe asfalttechnologieën toe; waar grote winst is behaald. De twee beekdalbruggen zijn voorzien van schermen met geïntegreerde zonnecellen. Over de Natura2000 beek de Keersop is een cementloze fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeer-beton. Dit beton is 75% schoner dan traditioneel beton en voor het eerst ‘echt’ constructief toegepast. Een duurzame inpassing met een fors lagere CO2-voetafdruk. De groenste weg van Brabant is gerealiseerd door voorop te lopen in verduurzaming en innovatie binnen de infrastructuur.

De N69 is uitgevoerd door Boskalis Nederland, in samenwerking met een integraal team van onder andere H+N+S Landschapsarchitecten en NEXT architects ontworpen op basis van het beeldkwaliteitsplan van wUrck. Daarnaast zijn 25 samenwerkende partijen uit het Gebiedsakkoord betrokken.

 
 
4 images
Do you like our work?
Contact for inquiries