Gemeentehuis Bloemendaal

Stately Transparency

Het Gemeentehuis Bloemendaal is een modern, transparant en duurzaam gemeentehuis: een ontmoetingsplek die recht doet aan de karakteristieke allure en identiteit van de plek. Het gebouw was oorspronkelijk een 19e-eeuwse neoclassicistische buitenplaats. Met de renovatie van het pand is de originele voorgevel en statige identiteit behouden gebleven, maar staat daarachter een multifunctioneel, toegankelijk en energiezuinig gebouw waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Jurriaan Hillerström, Tara Steenvoorden, Paulo Borlido (NEXT) en Rudy Uytenhaak, Tomer Meirom, Saskia Oranje (Rudy Uytenhaak Architectenbureau)

Rudy Uytenhaak Architecten, Peter de Ruyter landschapsarchitectuur

Dirk Verwoerd

Exploring the country side

Op de grens van duin en veen, bouwde de landschapsarchitect J.D. Zocher in 1820 een landhuis, een witgepleisterde villa in neoklassieke stijl. In 1950 werd de buitenplaats aangekocht door de gemeente om hier het gemeentehuis van Bloemendaal te vestigen. Hiervoor werd de villa van Zocher afgebroken en werd een nieuw gebouw geplaatst waarbij de voorgevel identiek bleef aan het origineel. Vanwege een noodzakelijke uitbereiding, is het gebouw in 2011 gemoderniseerd en uitgebreid. In het ontwerp is de oorspronkelijke gevel opnieuw behouden gebleven en werd een nieuw programma gerealiseerd binnen de contouren van het oorspronkelijke pand. Met deze centrale huisvesting krijgt de gemeentelijke organisatie, die de kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek omvat, nu ook een fysieke uiting. Eén adres, één gezicht, één identiteit.

Connecting the old with new

Het oorspronkelijke en het nieuwe gebouw komen op een gelaagde wijze samen; het ontwerp is een dialoog tussen oud en nieuw, geschiedenis en heden. Hoewel de twee delen van het gebouw nadrukkelijke verschillen in stijl en uitstraling, wordt er tegelijkertijd naar eenheid gezocht. In kleur, maat, schaal en compositie zoeken de oude en nieuwe schil van het gebouw elkaar op. Om een plek te geven aan de belangrijke publieke functie van het gemeentehuis is in het ontwerp extra ruimte gemaakt voor een publiekscentrum, het open hart van het gebouw. Dit centrum, dat ook gebruikt kan worden voor publieke evenementen, versterkt de interactie tussen burger en overheid en levert een bijdrage aan de transparantie en toegankelijkheid van het gemeentehuis.

Creating Openess

Aan de zuidzijde is een verlaagd plein gerealiseerd waaraan de publieksentree van het gebouw is gelegen. Door het positioneren van de entree aan de zuidzijde, gekoppeld aan een transparante as tussen oud en nieuw, heeft het gebouw nu vier laagdrempelige, toegankelijke ingangen. Grote ramen, hoge vides tussen de oude gevel en de nieuwe aanbouw en een ruime patio brengen daglicht tot diep in het compacte gebouw en dragen bij aan het gevoel van openheid en transparantie. Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van het nieuwe gemeentehuis. Door middel van een breed scala aan technische toepassingen is er sprake van slim energiemanagement. Belangrijk hierin is ook de compactheid van het gebouw: de vermindering van de gevel is minder energieverlies. Om het energieverbruik op een zo laag mogelijk niveau te krijgen wordt gebruik gemaakt van een warmte- koude opslag, een mossedumdak en PV-panelen.

4 images
Do you like our work?
Contact for inquiries