Wijkgebouw Woensel-West

Crowning growth

Na twee decennia wijkvernieuwing in Woensel-West is het einde in zicht. Het nieuwe wijkgebouw vormt het sluitstuk van het project. NEXT architects begon in 2003 met het onderzoeken van verbeteringen voor Woensel; een wijk waarvan het imago destijds verbonden was met criminaliteit en vandalisme. De wens om een metamorfose op gang te brengen werd vastgelegd in de stedenbouwkundige visie ‘smaken verschillen’. De Edisonstraat bleef de hoofdstraat die centraal door de wijk liep, maar daarlangs ontstonden de afgelopen 18 jaar verschillende kleurrijke wijken.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Mireia Martin, Marcel Geerdink, Jouke Sieswerda, Karolina Bihun, Nick Vullings

Hurks

Igor Vermeer

Exploring the open building

Het multifunctionele cultuurhuis in Eindhoven betekent een nieuw brandpunt voor de wijk. Op de kop van de Edisonstraat wordt plaatsgemaakt voor het buurtgebouw, met een uitgesproken sculpturale vormgeving en opvallende kleur. Het alzijdige gebouw koestert de kleurrijke wijk, dankzij het uitgesproken ontwerp met de bekroning van de hoekpunten, de diversiteit in de verschillende lagen en de karakteristieke oranje gevel.

Connecting the neighbourhood to the city

Als sluitstuk verdient Woensel een gebouw dat symbool staat voor de verheffing van de nu trotse wijk. Als historische referentie werd gedacht aan een Waaggebouw, dat prominent op een plein staat en er tegelijk betekenis aan heeft. Met een open plint gericht naar de wijk voelt het gebouw als een voortzetting van de omgeving en als een uitnodigende huiskamer voor buurtactiviteiten. Het wordt de locatie waar alle buurtbewoners terecht kunnen met hun vragen, voor ontwikkeling, ontplooiing of gezelligheid. Het ontmoetingscentrum van de buurt is georganiseerd in een plint die past bij de lokale schaal van de straat.

Alzijdig gebouw
Gelaagde opbouw
Flexibele indeling
Identiteit en diversiteit

Creating a new local identity

Door middel van het locatie-specifieke ontwerp, probeert het project het gebruik, de dichtheid en architecturale stijlen die Woensel kenmerken te complementeren. De gelaagde opbouw naar de toren, geeft aanleiding tot verschillende oriëntatie en relaties met de aangrenzende buitenruimtes. Deze gelaagdheid is verdeeld over vier delen. De begane grond huisvest het wijkgebouw en de verschillende adressen aan de pleinen, daarboven de plintappartementen die in de pleingevels zijn gelokaliseerd. Het dakterras op de plint biedt ruimte voor wonen aan een collectieve buitenruimte en boven in de toren heeft men zicht over Eindhoven.

Het ontwerp is flexibel in gebruik, verschillende inpassingen van woningen zijn mogelijk en er is ruimte geboden voor andere functies in de toekomst. De combinatie van een centrale kern en alzijdige gevel biedt een grote vrijheid voor de indelingen. De Woenselse Waag is het sluitstuk van de ontwikkelingen in de wijk en tegelijkertijd de start van een levendige vooruitgang.

4 images
Do you like our work?
Contact for inquiries