NEXT architects_Dafang

Holland Dafang Creative Village

Revitalising the countryside

Holland Dafang Creative Village blaast nieuw leven in een eeuwenoud vervallen plattelandsdorp in China. De Chinese en Nederlandse cultuur worden gecombineerd om een unieke broedplaats voor kunst en ambacht te creëren en daarmee nieuwe bestemming te geven aan historisch en cultureel erfgoed. Dafang herstelt de erkenning en relevantie van de Chinese rurale cultuur door een levendige en creatieve omgeving te creëren die dagelijks wordt bezocht door kunstenaars en bezoekers. NEXT architects was verantwoordelijk voor het masterplan, de architectuur en het interieur.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards

John van de Water, Jiang Xiaofei met Gao Shuang, Kuang Wenhui, Shen Xue, Liu Wenya, Sun Yi, Lu Xiaorui, Zhu Juncheng, Zhang Chi, Ren Wanting en Yue Haiting

IVEM, Smartland architects, Total Design en Linda Vlassenrood

Dezeen Awards 2021 / Longlisted

Exploring Cultural Heritage

China verstedelijkt in een rap tempo. Hoewel de samenleving voorheen overwegend ruraal was, zullen er in 2050 naar schatting een miljard Chinezen in steden wonen. Een van de gevolgen van deze transformatie is dat honderdduizenden dorpen verlaten achterblijven. Veel van deze plattelandsdorpen kennen tientallen generaties sociaal en cultureel erfgoed, maar ondanks dit rijke verleden is de toekomstige relevantie onzeker.

Om aan het erfgoed van Dafang een nieuwe bestemming te geven, heeft NEXT architects een aantrekkelijke en flexibele omgeving voor Nederlandse en Chinese kunstenaars ontworpen. Het gehele dorp, inclusief de architectuur en het landschap, wordt hiermee opnieuw een interactieve en creatieve omgeving die voortdurend in beweging is. De nieuwe generatie bezoekers en inwoners leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan de revitalisering en herwaardering van het Chinese platteland.

Connecting Dutch And Chinese Culture

Holland Dafang Creative Village is bedoeld om Nederlandse en Chinese kunstenaars samen te brengen op een plek waar zij kunnen werken, communiceren en exposeren. Verschillende nieuwe faciliteiten zoals een museum, een bibliotheek en een kunstenaarsatelier, brengen het dorp nieuw leven, creativiteit en aantrekkingskracht voor bezoekers. Kunstenaars uit beide culturen worden uitgenodigd om te reageren op de dorpsstructuur en elementen toe te voegen, te veranderen of te transformeren.

Creating architectural diaglogue

In het ontwerp staat de dialoog tussen oude en nieuwe elementen centraal. Bestaande stedelijke ruimtes, architectuur en landschap zijn waar mogelijk hersteld met nieuwe materialen. Zo zijn glazen dakpannen gebruikt om de daken van de oude huizen te herstellen en is het oude irrigatiesysteem hersteld met de toevoeging van elementen zoals een natuurlijk helofytenfilter om het water te reinigen.

Daarnaast zijn er een nieuwe uitkijktoren en openbare hal gerealiseerd; dit zijn nieuwe constructies die verwijzen naar de historische gebouwen van de locatie. De oorspronkelijke uitkijktoren van Dafang is al lang verdwenen, maar op dezelfde plek rijst nu een nieuwe uitkijktoren waarin twee routes met elkaar verweven zijn. De nieuwe openbare hal is midden in het dorp gerealiseerd, op het voormalige terrein van een binnenhofgebouw dat tijdens de culturele revolutie verwoest is. De inspiratie en vorm voor het unieke dak van de hal komt van een eeuwenoude kamferboom die net buiten het dorp staat. De hoge luifel van deze boom vormde decennialang een ontmoetingsplek voor de dorpelingen. In de openingen van de terracotta dakpannen, geproduceerd door een lokale ambachtsman, kunnen inheemse vogels zich nesten.

7 images
Do you like our work?
Contact for inquiries