Hop-Overs De Centrale As

Bat And Bike Guide

Bij de aanleg van De Centrale As zijn er innovatieve hop-overs geplaatst om vleermuizen op veilige hoogte over de nieuwe weg te geleiden. De vleermuisverbindingen zijn ook gebouwd voor recreatief voetgangers- en fietsgebruik, bruggen voor mens en dier.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Jurriaan Hillerström, Wiebe Strick, Pieter Mulder, Jurrian Knijtijzer, Maarten Vermeulen, Magdalena Nalepa (NEXT) en Frank Talsma, Marie Baartmans (H+N+S)

H+N+S Landschapsarchitecten, AltenburgWymenga, Grontmij, Witteveen en Bos

Hans Knijff, Siebe Swart

Exploring Ecological Connections

In verband met de bescherming die vleermuizen genieten onder de Flora- en faunawet, dienen bij aanleg van nieuwe wegen maatregelen te worden getroffen om negatieve effecten op vleermuizen te voorkomen. Eén van de maatregelen die is toegepast is een zogenaamde kunstmatige hop-over. Dit is een innovatieve constructie over de weg, die als geleiding dient en vleermuizen zo op veilige hoogte de weg over geleidt. In samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten en ecologisch onderzoeksbureau Altenburg&Wymenga zijn een reeks bijzondere vleermuisverbindingen gerealiseerd voor de Centrale As.

Connecting functionality

Op de meeste locaties aan de weg van De Centrale As worden oversteekplekken gerealiseerd door bomen te planten nabij de randen van de weg en op de middenberm. Op een aantal locaties is dit echter niet mogelijk. Op deze punten zijn kunstmatige hop-overs nodig om de functie van de bomen over te nemen. Met de kunstmatige hop-overs worden vleermuizen over een weg geleid en blijft hun habitat verbonden. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met een fiets- en voetgangersbrug: een brug voor zowel mens als dier. Door de vormgeving van de brug werkt deze ook als hop-over. Een brug voor mens en dier. Ecologische verbindingen, zijn daarbij niet als puur technische oplossing ingezet maar hebben ook betekenis voor de identiteit en beleving van weg en landschap.

Creating integrated structures

De hop-overs en fietsbruggen zijn in samenhang ontworpen. Bij de inpassing en vormgeving van de hop-overs is het behoud van de bestaande bomen en landschapsstructuren leidend. Beide objecten hebben een sterke en herkenbare hoofdvorm door de verlopende vlakken en schuinstanden. Ook in materialisering sluiten de brug aan bij het landschap. De staalconstructie is bekleed met verticale houten latten. Het vergrijsde hout gecombineerd met de scherpe lijnen van de antraciet gecoate staalconstructie contrasteert met de boomsingels waar de hop-overs op aansluiten.

2 images
Do you like our work?
Contact for inquiries