IJsseldelta

A Sense of Modesty

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is een omvangrijk project met een grote impact op de geografie van Nederland. Voor de afvoer van hoogwater in de IJssel is het Reevediep aangelegd, waarvoor 20 kilometer aan nieuwe dijken en 350 hectare deltanatuur is ontwikkeld. Met een bijzondere reeks ingetogen kunstwerken geeft NEXT identiteit aan het veranderende landschap. De combinatie van waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit draagt bij aan de natuurbeleving en creëert een meerwaarde voor toekomstige generaties.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Photography

Michel Schreinemachers, Marijn Schenk and Bart Reuser, with Jurriaan Hillerström, Wiebe Strick, Boris Gohin, Javier Ruiz Ilundain, Giulia Di Dio Balsamo with Pieter Schengenga, Jaap van der Salm, Inge Kersten, (H+N+S landschapsarchitecten), Arjan Vergeer, and Bart Feenstra

H+N+S Landscapsarchitecten

Hans van der Meer, Hakvoort

Exploring Water Safety

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is het laatste project binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Het nationale programma van Rijkswaterstaat biedt aan oplossing voor het stijgende waterpeil in de Nederlandse rivieren, in samenwerking met provincies en gemeentes. Het is de afsluiting van het programma dat symbool staat voor een nieuwe manier van denken over onze waterveiligheidsopgave: geen hogere dijken, maar juist de gebieden rondom de rivieren ontwikkelen om het water binnen de perken te houden. NEXT architects was als architect bij twee van de 30 Ruimte voor de Rivieren programma’s betrokken: Ruimte voor de Waal in Nijmegen, met de Zaligebrug als icoon, en Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Connecting Form and Function

Door in te zetten op de sterke identiteit van zowel landschap als kunstwerken is een bijzondere reeks kunstwerken ontstaan: de Nieuwendijkbrug, de Recreatieschutsluis, het Inlaatwerk, het Reevesluiscomplex en de Vispassage. De kunstwerken zijn eigentijds en ingetogen in vorm en materiaal. De eenvoudige vormgeving zorgt voor minder materiaalgebruik, maar tegelijkertijd ook voor een krachtige beleving van het landschap. De serie maakt logischerwijs onderdeel uit van het landschap, waarbij de functie en werking binnen het waterkundig systeem direct afleesbaar zijn.

Alle kunstwerken zijn onmiskenbaar uit één hand ontworpen ten behoeve van de samenhang en eenheid binnen het Reevediep. Met nieuwe fiets- en wandelpaden en een vaargeul voor de recreatievaart is het Reevediep nu een aantrekkelijk en toegankelijk natuurgebied met ruimte voor verder ontwikkeling van de stad Kampen. De essentie van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is daarmee werkelijkheid geworden: waterveiligheid combineren met gebiedsontwikkeling.

Creating Operational Artworks

De verschillende kunstwerken vervullen diverse functies binnen het watersysteem. De Nieuwendijkbrug overspant het gehele Reevediep en legt verbinding tussen Kampen en Kamperveen. Het Inlaatwerk zorgt voor de instroom van hoogwater in de bypass, de Recreatieschutsluis vormt de entree voor het gebied voor de recreatievaart en de Vispassage zorgt voor een permanente verbinding voor vismigratie tussen de IJssel en het Reevediep. Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van het Reevesluis Complex, met een schutsluis en spuisluis als primaire waterkering tussen het IJsselmeer en de randmeren. Dit project wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

In Ruimte voor de Rivier IJsseldelta komen overheid, constructeurs, ingenieurs, architecten en ecologen samen. Uitgangspunt van het Ruimtelijke Kwaliteitsplan is de beleving van het water en het nieuwe deltalandschap rondom het Reevediep. NEXT maakt deel uit van het team Ruimtelijke Kwaliteit, dat wordt aangestuurd door H+N+S Landschapsarchitecten.

5 images
Do you like our work?
Contact for inquiries