International School Utrecht

Learning Spiral

Om een gebouw te faciliteren waarbij de 1.200 internationale leerlingen van het ISUtrecht in iedere leeftijdsfase een eigen en vanzelfsprekende plek in het gebouw te geven, is de school vanuit één spiraalvormige lijn omhoog opgebouwd met een verscheidenheid aan open en gesloten leerzones die specifieke leersituaties en interactiemomenten ondersteunen. Een centraal plein en een binnentuin vormen samen het hart van de school. De gridstructuur zorgt voor een solide raamwerk waarbinnen mogelijkheden als flexibele indeling, uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid ruimte voor de toekomst geven.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Joost Lemmens, Niek van Harmelen, Michelle Franke, Jorn Kooijstra (NEXT) en Michael Christensen, Francisco Villeda (Christensen & Co).

Christensen & Co, Bureau B+B, Bremen Bouwadviseurs, Breed-ID

Exploring education as a journey

Om het brede onderwijsaanbod in Utrecht en het internationaal vestigingsklimaat van de stad Utrecht te versterken is een competitie voor een nieuwe school voor 1.200 internationale leerlingen tussen de vier en achttien jaar uitgeschreven, waarbij de individuele ontwikkeling en een veilige leeromgeving centraal staan. Om een gebouw te faciliteren waarbij ieder kind in iedere leeftijdsfase een eigen en vanzelfsprekende plek in het gebouw heeft, is de schooltijd als een reis ontworpen. De jongste leerlingen hebben een geborgen plek, op de begane grond rondom de centrale binnentuin waar de architectuur beschutting biedt en kleinschalig is. Wanneer de leerlingen ouder worden en doorschuiven naar nieuwe plekken in het gebouw, opent de architectuur zich en wordt de verbinding met de buitenwereld sterker.

Connecting learning zones

De International School Utrecht is ontworpen vanuit één spiraalvormige lijn omhoog opgebouwd uit een breed scala aan open en gesloten leerzones met een scenografie en een interieur die specifieke leersituaties en interactiemomenten ondersteunen. Een centraal plein en een binnentuin vormen samen het hart van de school. De onderwijsomgeving, die opgebouwd is als de continue leerlijn, beweegt zich om dit collectieve ‘hart’. De collectieve elementen, zoals het speellokaal, het auditorium, de gymzaal en de bibliotheken zijn in deze continue leerlijn gepositioneerd. De spiraalvormige beweging brengt de verschillende afdelingen met elkaar in verbinding. Daarmee worden de onderlinge relaties sterk, de looplijnen kort en het gebruik vanzelfsprekend. Het centrale plein is dé ontmoetingsplek voor de community van de ISUtrecht. Deze ruimte is op de eerste laag gepositioneerd om de plek optimaal met alle gebruikers van het gebouw te verbinden.

 

Creating a green ecosystem

Dankzij de grote binnentuin is het mogelijk om de plek in het centrum van het gebouw te combineren met veel daglicht en een directe verbinding met het daklandschap. Een groot terras verbindt het centrale plein met de binnentuin die het karakter krijgt van een Hortus Conclusus: een spannende en rijk begroeide patio. Deze ‘groene long’ maakt het mogelijk om alle lokalen een directe verbinding met de buitenlucht te geven en toch een compact gebouw te maken. De gridstructuur zorgt voor een solide raamwerk waarbinnen mogelijkheden als flexibele indeling, uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid ruimte voor de toekomst geven.

3 images
Do you like our work?
Contact for inquiries