EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Team
Michel Schreinemachers, Marijn Schenk en Bart Reuser met Jurriaan Hillerström, Wiebe Strick, Boris Gohin, Javier Ruiz Ilundain, Giulia Di Dio Balsamo with Pieter Schengenga, Jaap van der Salm, Inge Kersten, (H+N+S landschapsarchitecten), Arjan Vergeer en Bart Feenstra
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel
Type
Ruimtelijke Kwaliteitsplan, vormgeving en realisatie kunstwerken
Locatie
Kampen, Nederland
Samenwerking
H+N+S landschapsarchitecten
Omvang
350ha
Aannemer
Isala Delta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is een omvangrijk project met een grote impact op de geografie van Nederland: er wordt 20km nieuwe dijken aangelegd en 350ha deltanatuur ontwikkeld door aanleg van het Reevediep. Het combineren van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit wat het speerpunt was voor het ruimte voor de rivierprojecten is hier ten volle uitgenut. De nadruk ligt op het landschap bij deze grootschalige gebiedsontwikkeling. De architectonische vormgeving van de kunstwerken is terughoudend. De kracht van het architectonische ontwerp staat niet op zichzelf maar onlosmakelijk verbonden aan de ruimtelijke kwaliteit; het is bovenal functioneel, het draagt bij aan de beleving en creëert meerwaarde voor toekomstige generaties. Nederland is weer een stukje rijker geworden. 

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat i.s.m. provincies en gemeentes. Voor de afvoer van hoogwater in de IJssel is het Revediep aangelegd. Dit is oppakt als gebiedsopgave als laatste project binnen dit programma. Het is de afsluiting van een programma dat een mijlpaal is voor de omkering in het denken over onze waterveiligheidsopgave: geen hogere dijken, maar juist de gebieden rondom de rivieren ontwikkelen om het water veilig binnen te laten. NEXT architects was als architect bij twee van de 30 Ruimte voor de Rivieren programma’s betrokken: Ruimte voor de Waal in Nijmegen, met de Zaligebrug als icoon, en Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT ALS WERKWIJZE
In Ruimte voor de Rivier IJsseldelta komen overheid, constructeurs, ingenieurs, architecten en ecologen samen. Door nauwe samenwerking en vroegtijdige afstemming zijn optimalisaties in het oorspronkelijke tenderontwerp doorgevoerd die de ruimtelijke kwaliteit hebben versterkt.

Door in te zetten op de sterke identiteit van zowel landschap als kunstwerken is een bijzondere reeks kunstwerken ontstaan: de Nieuwendijkbrug, de Recreatieschutsluis, het Inlaatwerk, het Reevesluiscomplex en de Vispassage. De kunstwerken zijn eigentijds en ingetogen in vorm en materiaal. De eenvoudige vormgeving zorgt voor minder materiaalgebruik, maar ook voor een sterke vorm en beleefbaarheid. Zonder zich op te dringen, zijn de werken een logisch onderdeel van het landschap. Hun functie en werking  binnen het waterkundig systeem zijn direct afleesbaar. Ook zijn ze alle onmiskenbaar uit één hand ontworpen ten behoeve van de samenhang en eenheid binnen het Reevediep. Met nieuwe wandel-, struin-, en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart is het Reevediep nu een aantrekkelijk en toegankelijk natuurgebied met ruimte voor verder ontwikkeling van Kampen. De essentie van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is daarmee werkelijkheid geworden: waterveiligheid combineren met gebiedsontwikkeling.

 

WERKZAAMHEDEN
NEXT was nauw betrokken bij de realisatie van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta binnen het consortium Isala Delta, met o.a. Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. NEXT maakte deel uit van het team Ruimtelijke Kwaliteit dat aangestuurd werd door H+N+S Landschapsarchitecten. Eerder ontwikkelden zij in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel het Ruimtelijk Kwaliteitsplan met de eisen ten aanzien van de inpassing en vormgeving van de kunstwerken, bruggen en sluizen. Uitgangspunt van het Ruimtelijke Kwaliteitsplan is de beleving van het water en het nieuwe deltalandschap rondom het Reevediep.

Binnen het project zijn een reeks objecten waar aan gewerkt is. Als belangrijkste is uiteraard het inlaatwerk waar het water de bypass in stroomt bij hoog water, daarnaast de recreatieschutsluits die de entree vormt voor het gebied voor de recreatievaart. Een vipassage voor permanente verbinding voor vismigratie tussen de IJssel en het Revediep en de Brug Nieuwedijk opgespannen over het gehele Revediep.

Momenteel werkt NEXT als onderdeel van het consortium aan de realisatie van Revesluis Complex met een schutsluis en spuisluis als primaire waterkering tussen het IJsselmeer en de randmeren. Dit project is fase 2 van de IJsseldelta en moet in 2023 zijn afgerond.