Vlotwateringbrug

Bat Bridge

Langs de Vlotwatering en de Monsterse vaart, midden in de intensieve tuinbouw van het Westland, is een nieuwe groene recreatieve verbinding aangelegd met natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. Door de versterking van de bestaande groene en ecologische verbindingen vullen natuur- en recreatiewaarden elkaar aan. De Vlotwateringbrug biedt een unieke kans om de groene route te verbinden en tevens een natuurinclusieve bijdrage te leveren door vleermuizenverblijven te integreren voor vleermuizen die de Vlotwatering als vliegroute gebruiken. In de volksmond wordt de brug ook de Vleermuisbrug genoemd.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Jurriaan Hillerström, Sylvia Hendriks, Luuc Sonke, Anne Hilgers, Anna Korzeniowska

Pieters Bouwtechniek Haarlem (Frank Meijer, advisor), Lola Landscapes

Dutch Design Awards 2016 / Finalist
ARC Detail Awards 2015 / Winnaar

Raymond Rutting, NEXT architects

Exploring a natural connection

De Poelzone is een langgerekt gebied gelegen in het Westland, tussen de bestaande kernen van ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster. De nieuwe verbinding over de Vlotwatering slingert met een sculpturale vorm op een verassende manier tussen twee bestaande percelen door en markeert de entree van de Poelzone. De brug is ontworpen voor fietsers en voetgangers van het recreatieve gebied maar kan ook voor incidenteel autoverkeer gebruikt worden. Op het hoogste punt maakt de brug een bocht voor een open zicht het gebied in. Aan de andere zijde geeft de openheid van de houten lamellen een sterke relatie met het water en de oevers. Voor de continuïteit van de route zijn de aanlandingen visueel verlengd en is het fiets-voetpad in profiel en materiaal doorgezet op de brug.

Connecting to the local ecosystem

De Vlotwateringbrug ligt in een vliegroute van verscheidende vleermuissoorten. Drie specifieke brugonderdelen bieden een habitat voor vleermuizen voor verschillende jaargetijden. Het noordelijke brughoofd fungeert als winterverblijf, waar de temperatuur laag en stabiel is. Aan de onderzijde van het brugdek en de metselwerkbalustrade zijn zomerverblijven voorzien, die geschikt zijn als kraam- en paarverblijven. De toegang van de vleermuizen bevindt zich aan de waterzijde. Een horizontaal betonnen rand voor het aanvliegen accentueert de entree. Het brugontwerp heeft als doel om een ideale habitat te vormen voor diverse vleermuissoorten, zodat er een grote kolonie rondom de brug wordt gekweekt. “Een schoolvoorbeeld van hoe een functioneel object ook de natuur kan dienen,” zegt vleermuisexpert Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging.

Creating Concrete Solutions

Met een lengte van 25 meter overspant de boogconstructie de gehele Vlotwatering. Om de brug optimaal geschikt te maken als verblijfplaats voor vleermuizen is gekozen voor een constructie uit beton. De massa geeft een stabiel en aangenaam klimaat aan de verschillende vleermuisverblijven. In het beton zijn sleuven opgenomen die vanaf de onderzijde bereikbaar zijn. De openingen zijn ruw afgewerkt, zodat de vleermuizen goed grip hebben. De sleuven maken deel uit van een patroon van groeven in de betonnen boog. De constructieve ruimte in het dwarsprofiel wordt hiermee slim benut voor het opnemen van vleermuizenverblijven.

4 images
Do you like our work?
Contact for inquiries