Maaspoints Rotterdam

Water Woods

Aan de zuidkant van het eiland Van Brienenoord in de Rotterdamse Maas ontwerpen NEXT architects en H+N+S landschapsarchitecten de serie Maaspoints: bijzondere plekken langs de Maas om de relatie tussen stad en rivier en tussen mens en natuur te versterken. Water Woud, het eerste uitkijkpunt in de serie, is ontworpen als een woud van stalen pijpen die samen een contrast vormen: de trap omhoog leidt naar een panoramisch uitzicht over de rivier en de Rotterdamse skyline, de trap omlaag brengt de bezoeker in nauw contact met de specifieke cyclische getijden van het water.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, and Michel Schreinemachers with Jorn Kooijstra

H+N+S Landschapsarchitecten
Buro Rietveld

Rotterdam Architectuurprijs 2021 / Eervolle vermelding

Jeroen Verrecht

Exploring the tidal park

De Maas is een bepalende rivier voor de stad Rotterdam. Het verbindt de stad met de haven, de zee, Europa en de rest van de wereld. De rivier vormt de connectie tussen noord en zuid en scheidt de Rotterdamse wijken. De Maaspoints zijn specifiek ontworpen om de relatie tussen de inwoners van de stad en de rivier te versterken en staan als krachtige symbolen voor de bredere visie van het getijdenpark. Hoewel ieder Maaspoint een eigen thema heeft (van ecologie tot sport en recreatie), delen alle Maaspoints overeenkomsten in structuur en concept en vormen zo samen een netwerk langs de Maas. Water Woud legt de specifieke nadruk op de bijzondere biodiversiteit van de Maas, en maakt deze zichtbaar voor haar bezoekers door de verschillende geïntegreerde broed- en nestplekken.

Connecting people to the Maas

Water Woud laat bezoekers op een unieke manier van de Maas genieten. Aan de ene kant wordt de rivier in een breder perspectief geplaatst door het unieke panoramische uitzicht; de ligging ten opzichte van de Rotterdamse skyline, de voorbijgaande boten en de verbinding met de haven en het water als geheel. Aan de andere kant, wordt juist een ervaring in detail geboden. De specifieke cyclische ecologie van het water kan van dichtbij bekeken worden, net zoals de wonderlijke wereld van lokale waterflora- en fauna.

Creating a unique experience

Water Woud is geïnspireerd op de stad Rotterdam: het concept, de constructie, de architectuur en de ecologische functie vloeien rechtstreeks voort uit de specificiteit van het eiland Van Brienenoord, waarop de constructie gebouwd is. Ook de cortenstalen palen die gebruikt zijn om Water Woud te bouwen komen veel voor in de omgeving en verwijzen direct naar de industriële traditie van de havenstad Rotterdam. De constructie bestaat uit 24 stalen palen met een diameter van 600 mm die vaak worden gebruikt als meerpalen. Daarvan staan er 16 in het water en acht op de kade. Zes van de palen zijn dragende palen, de andere palen zijn geperforeerd met uitsparingen voor lokale flora en fauna.
Water Woud is natuurinclusief: de structuur biedt onderdak aan de lokale Deltanatuur. De constructie is ontworpen om bezoekers de getijdenstromingen te laten ervaren en unieke deltasoorten te laten ontdekken, zoals de spindotterbloem en zoetwatermosselen die de stalen buizen van de structuur als habitat gebruiken. Ook vogels en vleermuizen hebben een plek in Water Woud en kunnen broeden en nestelen aan de bovenzijde van de pijpen.

Het project Maaspoints is een geschenk van Rotterdamse bagger- en landaanwinningsbedrijf Van Oord aan de stad Rotterdam, ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van het bedrijf.

 
3 images
Do you like our work?
Contact for inquiries