Bargiekaai KU Leuven

Academic Exploration

Campus Bargiekaai bestaat uit twee gebouwen, één leercentrum en één studentenhuisvesting, met een groen DNA dat het groenblauwe netwerk van de Schelde en de campus in Gent aan elkaar verknoopt. De trap in de gevel van het universiteitsgebouw ontsluit ‘groene pockets’ in het gebouw, plekken die aanleiding bieden voor informeel contact en ontmoeting. De trap geeft toegang tot de dakverdieping met de collegezalen, waardoor een stedelijk balkon met uitzicht op de rivieroevers ontstaat, een ontvangstruimte voor de auditoria en een verblijfsplek tussen de colleges door.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Ieva Mileika, Joost Lemmens, Liesbeth Sträter (NEXT) en Michael Christensen, Francisco Villeda Arreola, Sophie Daugaard Andersen, Laura Vargas (Christensen & Co)

ABT België, Mijn EBP, Atelier Romain, en FOREST – Bureau voor Landschapsarchitectuur

Exploring the green campus

Verankerd in het landschap is het Bargiekaai project, wat uit twee bouwvolumes bestaat, het eerste grote bouwproject binnen de kaders van het nieuwe masterplan voor de Technologiecampus van de KU Leuven in Gent. De trap in de gevel van het universiteitsgebouw ontsluit ‘groene pockets’ in het gebouw, plekken die aanleiding bieden voor informeel contact en ontmoeting. Dankzij de logische indeling en directe verbinding met het groene landschap, staan de studenten nauw in contact met de groene omgeving van de Campus gelegen aan de Schelde.

Open hoeken
Ogen op de straat
Zicht van boven
Omgeven door groen

Connecting stairs

De flexibele onderwijsomgeving van de Bargiekaai wordt gekenmerkt door laagdrempeligheid, zodat toegang voor iedereen gewaarborgd is en aan ieders wensen voor concentratie en ontmoeting wordt voldaan. Het alzijdige onderwijsgebouw kent geen dode hoeken of gesloten plinten. Het leercentrum bevindt zich op de begane grond, waarmee het ook voor de buurt een plek voor ontmoeting is en ruimte biedt voor vergaderingen en events buiten reguliere openingstijden en daarbij een groot deel van de dagen ‘ogen op de straat’ biedt. De grote publiekstoegankelijke trap geeft toegang aan de dakverdieping met de collegezalen en creëert zo een stedelijk balkon, een ontvangstruimte voor de auditoria en een verblijfsplek tussen de colleges door. Door niet alleen in te zetten op de formele ruimtes, maar juist ook op alle informele plekken, wordt een omgeving gecreëerd waarin mensen met elkaar in contact komen, op elkaar reageren en daarmee nieuwe energie aanboren.

Creating grid flexibility

Het gebouw is opgevat als een flexibele een duurzame structuur die zich zowel op de korte als de lange termijn laat aanpassen aan de behoefte van de situatie. Dat wordt gedaan door uit te gaan van grote ononderbroken vloeren, een helder onderscheid tussen casco en inbouw en een neutrale gridstructuur voor de gevel. Het tweede gebouwvolume bestaat uit moderne studentenwoningen met veel daglicht toetreding.

Do you like our work?
Contact for inquiries