Uitkijkpunt Carnisselande

Elastic Perspective

Een roestige ring, nonchalant gedrapeerd op een groene heuvel aan de rand van Carnisselande, dat is het Elastisch Perspectief. Het maakt onderdeel uit van het kunstproject dat parallel staat aan de totstandkoming van de nieuwe Vinex wijk. Het ontwerp bestaat uit een trap met een organische vorm, die de illusie van continuïteit en oneindigheid wekt, gebaseerd op het principe van de Möbiusband. Bovenkant wordt onderkant wordt bovenkant.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Marijn Schenk, Bart Reuser, Michel Schreinemachers with Joost Lemmens, Marieke Spits, Anne Ricard, Agata Piet

ABT adviesbureau voor Bouwtechniek

Nationale Staalprijs 2014 / Winnaar
Wan Metal Award 2014 / Genomineerd

Sander Meisner

Exploring organic movements

Het kunstwerk bestaat uit een trap met een organische vorm die bezoekers naar een hoogte brengt vanaf waar ze een ongehinderd uitzicht over de horizon en de skyline van Rotterdam hebben. De route maakt een aaneengesloten beweging en drapeert zich op zijn context te midden van een infrastructureel knooppunt van de ringweg en de tram. De tramhalte markeert het begin en het einde van een reis, zo is de route die het elastisch perspectief aflegt oneindig.

Connecting attraction and repulsion

Het ontwerp speelt met de ambigue relatie van de inwoners van Carnisselande met Rotterdam die zich uit in zowel aantrekking als afstoting. De bewoners hebben afscheid genomen van hun moederstad, maar voelen zich er tot in de eeuwigheid mee verbonden. Het kunstwerk biedt de bewoners een kans dit uitzicht richting Rotterdam te ervaren, maar om door te kunnen lopen moet men zich weer omdraaien en wordt men weer geconfronteerd met de alledaagse realiteit van Carnisselande.

De Möbiusband is de basis voor het ontwerp en heeft de intrigerende eigenschap alleen te kunnen bestaan als driedimensionaal object, omdat het maar één oppervlakte heeft. Wanneer deze gebruikt wordt als pad, suggereert het een continuïteit en oneindigheid, hoewel het fysiek onmogelijk is om het pad oneindig te bewandelen. De continuïteit en oneindigheid van het ontwerp krijgen een dubbele betekenis door de relatie van het kunstwerk met de omringende omgeving, en de bewoners van de nieuwe wijk. In Weiter Ferne, So Nah.

Creating different perspectives

De cirkelende vorm van de constructie is uitgevoerd in één materiaal, corten staal. De materialisering benadrukt het gestroomlijnde, oneindige beeld van het kunstwerk. Door zijn structuur is de verschijningsvorm van het object moeilijk te bevatten: elke perspectief genereert een nieuw beeld hierdoor is het ontwerp niet alleen een contextueel, maar ook een letterlijk antwoord op het lokale kunstplan: een elastisch perspectief.

3 images
Do you like our work?
Contact for inquiries