Roof Garden Amsterdam

Elevated meeting points

Roof Garden staat voor het wonen aan een hof, maar dan op hoogte. Door meerdere hoven naast elkaar en op elkaar te stapelen, wordt het gevoel van collectief wonen letterlijk naar nieuwe hoogten getild. Tegelijkertijd wordt er ingespeeld op de actuele behoefte van de Amsterdamse woningmarkt, door unieke appartementen met diverse woningtypologieën aan te bieden, met een totaal van 255 woningen. De bijzondere opbouw, met daarin ruimte voor diversiteit én collectiviteit, privacy en ontmoeting, maakt de woonervaring van Roof Garden uniek.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Bart Reuser, Joost Lemmens, Malgorzata Kowalczak, Sonia Cunha, Karolina Bihun, Jouke Sieswerda, Marcel Geerdink, Mireia Martin

Juurling en Geluk Landschapsarchitecten

Exploring Housing Diversity

Amsterdam Sloterdijk is in transitie. De voormalige zakenwijk verandert in rap tempo in een levendige, stedelijke buurt. Omgeven door een haven, snelweg en treinstation worden ontwikkelingen in Sloterdijk beperkt door geluidsoverlast, schaduwuren en windhinder. Als onderdeel van deze grootstedelijke ontwikkeling biedt Roof Garden appartementen liggend aan een groen hof, waar ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. De verscheidenheid aan woontypologieën bieden samen met de informele ontmoetingsruimtes een thuis aan diverse bewoners.

Connecting People on Elevated Courtyards

De openbare buitenruimtes verbinden bewoners en verwelkomen bezoekers op verschillende niveaus. Naast de gemeenschappelijke tuin op de begane grond en het groene dakterras bovenop, is in het midden een unieke verhoogde binnenplaats ontworpen. Hierdoor ervaren ook de bewoners van de bovenste verdiepingen het collectieve gevoel van het wonen aan een hof en ontstaan er gemeenschappelijke ontmoetingspunten voor alle gebruikers.

Creating a Building with Character

In plaats van één groot superblok te bouwen, wordt het complex opgedeeld in vier afzonderlijke woonstructuren. Ieder met een eigen identiteit, maar tegelijkertijd allemaal met elkaar verbonden door de herkenbare rode galerijen. Door deze indeling ontstaan open en luchtige appartementenblokken, met veel ruimte voor zonlicht en gemeenschappelijke zones. De hoftuin in het midden van de gebouwen fungeert als het groene hart van het complex.

Do you like our work?
Contact for inquiries