Gedenkteken Feanwâlden

It Goddeloas Fiersicht

It Goddeoas Fiersicht is één van de drie landmarks in het kader van het project De Centrale As. Als een grondboring door de tijd biedt het kunstwerk een nieuwe kijk op het heden en verleden van deze mystieke plek. Het landmark, dat tevens een uitkijkpunt is, legt op poëtische wijze verbinding tussen natuur, geologie, ecologie en geschiedenis. Hier kan men het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden niet alleen bekijken, maar ook met volle teugen ervaren.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Wiebe Strick, Mark Jongerius, Klaas van Olphen, Geert Durk de Jong, Douwe Strating, Stelios Polyviou, Eilish Camplisson en Marta Lata

It Goddeloas Fiersicht is tot stand gekomen na een workshop met de Vereniging van Dorpsbelangen Broeksterwoude, De Falom en Feanwâlden/Feanwâldsterwâl en Staatsbosbeheer, Sanjeszoo en betrokken van de Provincie Frislân en gemeente Dantumadiel.

Karl Banski

Exploring the nature reserve

De aanleg van de Centrale As (N356) tussen Drachten en Dokkum was voor de bewoners een ingrijpende operatie waarvoor het landschap volledig op de schop is gegaan. Als onderdeel van het kunstplan van De Centrale As heeft It Goddeloas Fiersicht een belangrijke maatschappelijke rol om de bewoners, de weg en het nieuwe landschap dichter bij elkaar te brengen. In de ovalen toren cirkelt een trap naar boven, waar bezoekers een prachtig uitzicht hebben over het omliggende natuurgebied en over de Goddeloze Singel – een middeleeuws kloosterpad. Binnenin liggen zwerfkeien uit de laatste IJstijd, die tijdens de aanleg van De Centrale As gevonden zijn.

Connecting contradictions

Het is een contrastrijk monument dat letterlijk op het kruispunt staat van het heden en verleden, urbanisatie en landschap, versnelling en vertraging. Deze tegenstellingen komen samen en krijgen betekenis in één kunstwerk: een betonnen toren als grondboring terug in de tijd. Het laat mensen de ontwikkelingen van dit gebied ervaren door de eeuwen heen middels verwijzingen naar oude spookverhalen, de ligging langs het middeleeuwse kloosterpad en de landschappelijke artefacten die teruggaan tot de ijstijd waarin dit landschap gevormd is. Deze gelaagdheid maakt It Goddeloas Fiersicht een uniek punt waaruit het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden beleefd kan worden en verbinding kan worden gelegd met de rijke historie.

Creating a meaningful work of art

It Goddeloas Fiersicht is een opvallende uitkijktoren in de vorm van een slakkenhuis. De ronde vormen en het gebruik van verschillende kleuren beton maakte het project uitdagend. De solide en sculpturale vorm is opgebouwd uit betonblokken en samengesteld als één grote 3D puzzel. Door de toepassing van verschillende betonsamenstellingen komen meerdere grijstinten terug in het kunstwerk om de verschillende grondlagen te representeren, net als bij een grondboring.

3 images
Do you like our work?
Contact for inquiries