Melkwegbrug

High expectations

De Melkwegbrug is een icoon voor de stad Purmerend. Een compositie van twee bruggen legt de verbinding tussen het historische stadscentrum en de nieuwbouwwijk Weidevenne. De hoge boog over het Noordhollandsch Kanaal biedt een uniek panoramisch uitzicht en maakt de samenhang tussen de oude en nieuwe stad voelbaar. De bijzondere brug is meer dan alleen een snelle oversteek over het kanaal: de gebruiker krijgt de keuze om op verschillende wijzen het kanaal over te steken. Het vormt een centraal ontmoetingspunt en een nieuwe attractieve bestemming voor de stad.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Awards
  • Photography

Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Bart Reuser with Tara Steenvoorden, Jurriaan Hillerstrom, Mark Jongerius (all NEXT) and Rudy Uytenhaak, Karin Dorrepaal and Jonathan van Leeuzen (all RUA)

Ronald Rietveld Landschaparchitectuur, Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA), ABT adviesbureau voor Bouwtechniek

Iconic Award 2014 / Winnaar
Nationale Staalprijs 2014 / Genomineerd
BNA Gebouw van het Jaar 2013 / Eervolle vermelding

Jeroen Musch, Andreas Schuh, Frits van Laar

Exploring public space

De Melkwegbrug is onderdeel van het masterplan Kanaalsprong in Purmerend, dat als doel heeft om verbinding te leggen tussen de oude en nieuwe stadsdelen. Het ontwerp speelt in op de transformerende omgeving van Purmerend, waarbij het kanaal van stadsrand is veranderd naar een centraal gelegen zone in de stad. De iconische brug versterkt de identiteit van het gebied en vormt een karakteristiek koppelstuk dat de wijk Weidevenne en de historische stad dichter bij elkaar brengen.

De brug manifesteert zich binnen dit proces niet alleen als infrastructureel ontwerp, maar draagt tevens actief bij aan de positieve beleving van de omgeving, doordat het de openbare ruimte aanvult met een nieuwe, iconische bestemming. Het bouwwerk is meer dan alleen een fysieke verbinding over het kanaal, het is een aangename verblijfplek die een uniek perspectief biedt over de stad.

Connecting city districts

De constructie bestaat uit twee bruggen, die vloeiend in elkaar overlopen en zo één geheel vormen. Door het fiets- en rolstoelverkeer van de voetgangers los te koppelen, was het mogelijk om de voetgangersboog in het verlengde van de historische Melkweg te leggen. Hierdoor is de directe lijn naar het centrum behouden gebleven en biedt de brug de snelst mogelijke verbinding tussen de verschillende stadsdelen.

De Melkwegbrug geeft gebruikers de keuze om het kanaal op meerdere wijzen te kruisen en zelf de mate van snelheid te kiezen. Fietsers en rolstoelers kruisen het kanaal met een slinger, die voldoende lengte maakt om de hellingshoek van het fietspad te beperken. Voetgangers gaan met een hoge boog van ruim twaalf meter het kanaal over. Bovenop de boogbrug bieden ingepaste zitbanken een moment van rust en bezinning, met spectaculair uitzicht over de stad. Hier krijgt de gebruiker de mogelijkheid om zichzelf te heroriënteren, en de mentale verbinding te leggen tussen het oude en nieuwe stadsdeel van Purmerend.

Creating two bridges in one

De bijzondere staalconstructie van de verschillende brugdelen gaan vloeiend in elkaar over en vormen één geheel. Het verjongende brugdek accentueert de vloeiende, doorlopende lijnen van de brug. De randen van de brug zijn bekleed houten delen. De eenheid tussen de twee brugdelen wordt versterkt door de continuïteit in materiaal en kleur. In de rand van de brug zijn LED-lijnen aangebracht die in het donker de contour van de brug aanlichten.

De voetgangersbrug wordt gedragen door een stalen boog. De gunstige constructie maakt het mogelijk de openheid en perspectief in over het kanaal te behouden. Tussen de vaste aanlandingen van de fietsbrug bevindt zich het beweegbare brugdeel dat uit twee stalen scharen bestaat. Constructief kan de lage brug worden beschouwd als een dubbele draaibrug, waarbij de brugdelen in open toestand de doorvaart van schepen over het kanaal begeleiden.

In de ontwerpkeuzes is rekening gehouden met het beheer en onderhoud van de brug. Hieronder wordt onder meer verstaan de conservering, coating (antigraffiti), detaillering en waterafvoer. Bij de toepassing van staal met beton is optimaal gebruik gemaakt van constructieve eigenschappen van de materialen. De keuze om de stalen brugdelen in de werf te vervaardigen en conserveren resulteert in een brug van hoge kwaliteit en weinig onderhoud. In het ontwerp is ingespeeld op het beperken van overlast op het drukbevaren kanaal. De prefabricage van de grote stalen brugdelen resulteerde in minimale hinder voor de scheepvaart.

4 images
Do you like our work?
Contact for inquiries