N346 Lochem

Sequence of Views

De nieuwe N346 vormt niet alleen de ontbrekende schakel voor het regionale verkeer tussen de Achterhoek en de A1, maar is ook een belangrijke schakel tussen de verschillende landschappen in en rondom Lochem. Een asymmetrische stalen verkeersbrug over het Twentekanaal in combinatie met een houten fiets- en voetgangersbrug door de stad én de vernieuwing van de omringende stationszone geven het gebied een eenduidige en duurzame identiteit voor de toekomst die past binnen de landschappelijke omgeving van Lochem.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers with Maarten van der Burg, Angelos Chouliaras, Clara Jansen, Douwe Strating

Max Bögl, Dostal, Schaffitzel Holzindustrie, Wittenveen+Bos, Okra, Miebach

Exploring panoramic connections

De provinciale weg N346 is ontworpen als één doorgaande lijn waarbij de landschappelijke beleving is geënsceneerd. Dit zorgt voor verkeersveiligheid, goede doorstroming en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. De nieuwe verbindingen zijn ontworpen als een betekenisvolle groene routes over en door het landschap, waarbij gebruikers via herkenningspunten door de omgeving worden geleid. Een sequentie aan doorzichten en panorama’s over het stationsgebied, het kanaal, de industrie, Lochem en het landschap vergroot de herkenbaarheid van de omgeving en versterkt tevens de oriëntatie van de automobilist op de N346.

Connecting bridge designs

Het ontwerp van zowel de stalen verkeersbrug als de houten fiets- en voetgangersbrug is ingetogen, maar tegelijkertijd onderscheidend. De slanke bruggen voegen zich naar de gebruiker en de omgeving, waardoor er een balans tussen het landschappelijke karakter en de functionele invulling ontstaat. De lichte constructies zijn verschillend in materiaal, maar geven een eenduidige identiteit en herkenbaarheid aan het gebied rondom de N346. Stad en landschap komen samen.

Creating a clear identity

De verkeersbrug over het Twentekanaal kenmerkt zich door de asymmetrische vorm, bestaande uit slanke stalen bogen met een beperkte hoogte, waardoor de brug vanuit de omgeving als terughoudend wordt ervaren. Door de weg zoveel mogelijk op het maaiveld te leggen, luie landhoofden te maken en taluds als landschap te ontwerpen, komen de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke identiteit samen.

Voor de houten fiets- en voetgangersbrug is niet gekozen voor de snelste route, maar voor de meest landschappelijke route met verrassende perspectieven die het dorp, de stationszone, de infrastructuur en de verschillende landschappen samenbrengt. De transparante constructie van hout draagt bij aan het duurzame karakter van het project en geeft invulling aan de landschappelijke beleving voor de gebruiker.

Do you like our work?
Contact for inquiries