Waterkering Steyl

Balcony on the Maas

Een innovatieve waterkering maakt het Limburgse kloosterdorp Steyl in de toekomst veilig voor hoogwater. De zelfsluitende kering is vormgegeven als een balkon aan de Maas en biedt daarmee naast functionaliteit ook vele mogelijkheden om de interactie aan te gaan met de rivier. Het is een verrijking van het dorpsgezicht doordat het vrije zicht op de rivier vanuit het monumentale kloosterdorp wordt behouden.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Rutger van der Meer, Angelos Chouliaras

Dijkzone Alliantie Steyl – Dura Vermeer, Ploegam, Hollandia Infra, Maters en De Koning, Svasek hydrolics, Fugro en Trafique – ontwerpers van landschap en leefomgeving.

Exploring flood defense

De dijkversterking in Steyl-Maashoek is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Na de watersnood in de zomer van 2021 bleek de huidige dijk niet hoog en sterk genoeg om het dorp in de toekomst te beschermen. De nieuwe zelfsluitende waterkering van 3,75 meter hoog is gebaseerd op het bestaande systeem van de Vlotterkering, maar nog niet eerder op deze schaal en in deze vorm toegepast ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. Het innovatieve ontwerp combineert waterveiligheid, functionaliteit en beleving voor de omwonenden.

Connecting architectural elements

Het kloosterdorp Steyl is aangewezen als beschermd dorpsgezicht, zowel het zicht óp als vanaf de Maas zijn bijzonder. De zelfsluitende waterkering is vormgegeven als een balkon aan de Maas, die uit zichzelf omhoogkomt bij hoogwater. Het vrije uitzicht vanuit het monumentale dorp op de rivier wordt enkel ontnomen op het moment dat het echt nodig is, met hoogwater. Het balkon met ingebouwde zitplekken is een toevoeging aan de openbare ruimte, een uitnodigende verblijfsplek waar bewoners kunnen genieten van de dynamiek van de rivier. Het Maasbalkon past binnen de bestaande architectuur van Steyl en vormt een vanzelfsprekend modern onderdeel van het kloosterensemble. Het pittoreske karakter van het dorp blijft behouden en de waterveiligheid is in de toekomst gewaarborgd.

Creating a safe barrier

Bij hoogwater wordt de waterkering geactiveerd. Doordat de drijfelementen onder de constructie vollopen met water stijgt het Maasbalkon scharnierend omhoog en vormt samen met de poorten een aaneengesloten waterkering. De technische klep is voorzien van vlonderonderdelen met ingebouwde zitruimten, waar mensen bij laagwater op het balkon uitgenodigd worden om te gaan zitten. De poorten van gerecycled baksteen zijn uitgerust met voorzieningen voor flora en fauna en vormen een bijzondere entree van Steyl vanuit het rivierengebied.

Do you like our work?
Contact for inquiries