EN NL
1102

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com
Prijzen
ARC15 Detail Award
Team
Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Jurriaan Hillerström, Sylvia Hendriks, Luuc Sonke, Anne Hilgers, Anna Korzeniowska
Opdrachtgever
Gemeente Westland
Type
Brug
Locatie
Monster, Nederland
Omvang
25 m
Constructeur
Pieters Bouwtechniek Haarlem (Frank Meijer, adviseur)
Met dank aan
Adviseur ecologie: Zoogdiervereniging (Herman Limpens and Marcel Schillemans)

De Vlotwateringbrug, in de volksmond ‘vleermuisbrug,’ is begin oktober in gebruik genomen. Drie specifieke brugonderdelen bieden verblijfplaatsen voor vleermuizen. In het brughoofd bevindt zich een winterverblijf. Zowel aan de onderzijde van het brugdek als in de metselwerk balustrade zitten zomerverblijven. De ruimtes zijn geschikt als kraam- en paarverblijven. Het brugontwerp heeft als doel om een ideale habitat te vormen voor diverse vleermuissoorten. “Een schoolvoorbeeld van hoe een functioneel object ook de natuur kan dienen,” zegt vleermuisexpert Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging.

Het ontwerp ligt in een vliegroute van verscheidene soorten vleermuizen. Om de brug optimaal geschikt te maken als huisvesting voor vleermuizen is gekozen voor een constructie uit beton. De massa geeft een stabiel en aangenaam klimaat. In de betonnen massa van de brug zijn sleuven opgenomen die vanaf de onderzijde bereikbaar zijn. De openingen zijn ruw afgewerkt voor grip. De sleuven maken deel uit van een patroon van groeven in de betonnen boog. De constructieve ruimte in het dwarsprofiel word hiermee slim benut voor het opnemen van vleermuisverblijven.

De Poelzone is een langgerekt gebied gelegen in het Westland, tussen de bestaande kernen van ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster. Langs de Vlotwatering en de Monsterse vaart wordt een nieuwe groene recreatieve verbinding aangelegd met natuurvriendelijke oevers en vispaai- plaatsen. In het ontwerp van LOLA Landscape is ingezet op het versterken van de bestaande groene en ecologische verbindingen waarbij natuur- en recreatiewaarden elkaar aanvullen.