Waterwerken Zoutkamp

Unlocking the locks

Hoe om te gaan met cultuurhistorische waterkeringen die bedoeld waren om ons tegen de zee te beschermen, maar nu moeten zorgen voor het vasthouden van water bij droogte en het behoud van droge voeten bij de steeds heftigere regenbuien binnendijks? De monumentale waterwerken van Zoutkamp worden vernieuwd. Met de ombouw van de Husingosluis inclusief gemaal en de aanleg van een fietsbrug over de Reitdiepsluis wordt een nieuwe laag toegevoegd. De architectuur van de nieuwe elementen is herkenbaar en hedendaags, met respect voor de historische en culturele waarde van het bestaande erfgoed in Zoutkamp.
Render van nieuw ontwerp waterwerken Zoutkamp
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers with Jurriaan Hillerström, Vyasa Koe, Angelos Chouliaras, Mireia Martin, Marilena Fragkou, Laura Radics, Monika Popkiewicz

H+N+S Landschapsarchitecten, Bureau Polderman, Nepocon, Witteveen+Bos, Kwant, Ingenieursbureau Provincie Groningen

Exploring water management

Om de waterveiligheid in Noord-Groningen voor de toekomst te borgen wordt in Zoutkamp een nieuwe gemaal aangelegd met een grotere capaciteit en worden de kades in het dorp verhoogd. Deze enorme, door klimaatverandering veroorzaakte waterveiligheidsopgave, is door het waterschap opgepakt als integrale gebiedsopgave samen met gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en de inwoners van Zoutkamp. Dit biedt aanleiding voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Als onderdeel van deze brede opgave wordt de monumentale Hunsingosluis gerenoveerd en omgebouwd tot schutssluis. Over het Reitdiep wordt een nieuwe fietsverbinding aangelegd en het tussenliggende gebied wordt heringericht om de routing te verhelderen en veiligheid te verbeteren. Door nieuwe verbindingen, aanlegplaatsen en uitkijkpunten te realiseren, worden beide opgaven samengebracht en biedt het project op grote schaal meerwaarde voor de leefbaarheid en recreatiemogelijkheden van Zoutkamp.

Render van nieuwe waterwerken van Zoutkamp

Connecting functional and monumental

De monumentale waterwerken van Zoutkamp vertellen de geschiedenis van het vissersdorp en hebben een belangrijke historische waarde. Met het verleggen van de Husingosluis krijgt de Oude Zeedijk, identiteitsdrager van Zoutkamp, haar oorspronkelijke functie als waterkering terug. De nieuwe waterwerken vormen knooppunten en oriëntatiepunten in Zoutkamp en hebben een belangrijke sociale en culturele betekenis; ze verbinden verleden en toekomst, water en land, bewoner en toerist. Door een nieuwe laag toe te voegen, wordt het bestaande monument gerespecteerd en is de impact op het dorp beperkt.

Waterwerken Zoutkamp nieuw ontwerp NEXT architects

Creating high-quality waterworks

Met de vernieuwing van de waterwerken worden de kwaliteit van het landschap en de schoonheid van de waterwerk beleefbaar gemaakt. De ombouw van de sluis inclusief naastgelegen gemaal gaat verder op de traditie van verbouwingen van het waterwerk. De nieuwe elementen zijn zorgvuldig en consistent aangesloten op het bestaande. Aantrekkelijke routes, zitranden en uitkijkpunten zijn geïntegreerd in het plan.

De nieuwe beweegbare brug over het Reitdiep zorgt voor een veilige en comfortabele verbinding voor fietsers en voetgangers. De landhoofden zijn ingericht als balkons; een uitkijkpunt over het water. De brug vormt een autonoom element met herkenbare vorm en detaillering parallel aan de bestaande brug. Constructie, overspanning en veldverdeling is afgestemd op de structuur en ritmiek van de Reitdiepsluis.

Waterwerken Zoutkamp schematisch weergegeven NEXT architects
Do you like our work?
Contact for inquiries