EN NL
1100

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
Nederland
T → +31(0)20 4630463

CHINA
Building A, Nr 44
North Third Ring Middle Road
100088 Bejing / China
T → +86(0)10 53942567

Office: info@nextarchitects.com
Press: pr@nextarchitects.com

De Centrale As - N356

Team
Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Joost Lemmens, Jurriaan Hillerstrom, Pieter Mulder, Jurrian Knijtijzer, Wingjim Yick, Anne-Laurence Ricard, Agata Piet with Lodewijk van Nieuwenhuijze, Jutta Raith en Frank Talsma
Opdrachtgever
Provincie Fryslân, Projectbureau De Centrale As
Type
Architectuur en landschapsontwerp voor 24 km provinciale weg inclusief 35 civiele werken
Locatie
Friesland, Nederland
Samenwerking
H+N+S Landscape architects
Omvang
24 km
Aannemer
Heijmans (Noord 2)
Constructeur
Grontmij, Witteveen en Bos, Antea Group and Arup Amsterdam
Installaties
Arup Lighting, Amsterdam
Fotograaf
Ronald Tilleman, Chantal van den Berg
Met dank aan
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek

De aanleg van N356 De Centrale As, een autoweg van de aansluiting met de N31 onder Burgum tot aan de rondweg Dokkum, is een uniek project. Uniek, aangezien in deze tijd weinig tot geen wegen van deze schaal volledig nieuw worden aangelegd in Nederland, maar vooral omdat het een uiterst delicate opgave is gezien het doorsnijden van het Nationaal Landschap, de Noardlike Fryske Wâlden. De route presenteert zich als een 21e eeuwse, driedimensionale slingerweg die het landschap toont. Deze bijzondere kwaliteit wordt versterkt tot een weg die het landschap laat zien in zijn diversiteit van hoge en lage, natte en droge percelen.

In de door NEXT/H+N+S opgestelde visie ‘Weg en Landschap op één lijn’ op de vormgeving en inpassing van de weg is ingezet op contrast, een tegenstelling tussen weg en landschap. Door een heldere keuze te maken voor de eigen identiteit van zowel landschap als weg en het contrast tussen beide te benutten wordt de ervaring van weg en landschap versterkt. Het beleefbaar maken van het landschap door het doorzetten en aanhelen van de singels en houtwallen tot dicht op de weg en in de middenberm. Hierdoor rijdt de weggebruiker door de kamers en wordt de leesbaarheid van het landschap versterkt.

Om de weg een sterke identiteit te geven is de vormgeving van de kunstwerken op elkaar afgestemd. Door de kunstwerken in te delen in vormfamilies is er een sterke samenhang en interessante sequentie. Voor de generieke elementen, zoals tussensteunpunten, randdetails en grondkering, zijn bouwstenen ontwikkeld waarin de vormgeving en materialisering zijn vastgelegd. Bij de invulling van dit idioom is rekening gehouden met de beleving vanaf de weg enerzijds en de beleving vanuit het landschap anderzijds. Het aanzicht van De Centrale As vanuit de lokale structuur wordt eenduidig door strekmetalen schermen voor het brugdek te plaatsen. De kunstwerken krijgen een heldere hoofdvorm en gaan door het open materiaal op in het landschap. Vanaf de weg wordt het kruisen van de lokale structuren en het insnijden in het maaiveld juist benadrukt. Het (geperforeerde) cortenstaal schermen geeft De Centrale As hier een sterke identiteit die aansluit bij het bijzondere landschap dat zij doorsnijdt.

In het integrale lichtingplan is het behoud van de donkerte leidend. Door de duisternis als bijzondere omgevingskwaliteit te koesteren, wordt een nachtelijk beeld gecreëerd waarin De Centrale As zelf niet verlicht wordt maar consequent de lokale wegen worden aangelicht.