Spoorzone Ede-Wageningen

Gateway to the Veluwe

Vanuit het vernieuwde stationsconcept van Ede-Wageningen zijn kernwaarden geduid; vertrouwde ordening in omgevingsdomein, ontvangstdomein, reisdomein en verblijfsdomein. In één ruimtelijke beweging brengt de luifel landschap en infrastructuur, station en weide, en noord en zuid onder één dak. Het stationsgebied heeft daarmee een sterk landschappelijk karakter dat recht doet aan de positie van station Ede-Wageningen als de Poort van de Veluwe.
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers met Joost Lemmens

OKRA, Rudy Uytenhaak architectenbureau, Royal Haskoning DHV

Exploring travel experience

De beleving en ervaring van de reiziger is cruciaal in het functioneren van een station. Vanuit het stationsconcept van Ede-Wageningen zijn vier kernwaarden geduid voor de nieuwe spoorzone: toegankelijk, menselijk, vertrouwd en karakteristiek. Een vertrouwde ordening in omgevingsdomein, ontvangstdomein, reisdomein en verblijfsdomein, komen samen onder één dak. Middels de juiste schakeling van het logistieke programma krijgt het stationsgebied een sterk landschappelijk karakter dat recht doet aan de positie van station Ede-Wageningen als de Poort van de Veluwe, de entree van Ede en de aansluiting met Wageningen.

Connecting the station and landscape

In één ruimtelijke beweging brengt de luifel landschap en infrastructuur, station en weide, en noord en zuid onder één dak. De luifel vormt de accolade boven de verschillende functies, zorgt voor differentiatie van de verschillende domeinen, geeft richting aan de reizigersstromen en versterkt de beleving van de unieke ligging van het station. De reizigers gaan direct de relatie aan met de groene omgeving waar de spoorzone zich in bevindt, waardoor de beleving en de routing worden versterkt. Station Ede-Wageningen verbindt landschap en station met elkaar.

Creating a canopy

De luifel is een zeer herkenbaar en beproefd architectonische en functioneel gebaar voor een station. De luifel refereert tevens aan het loof, of wel aan het bladerdak. Een referentie die aansluit bij de publieke ruimte en de locatie van het station. PV- cellen op de luifel versterken de analogie met het bladerdak: ook hier wordt zonlicht omgezet in energie. Ter versterking van de oriëntatie markeert de luifel in heldere lijnen de plek waar alle voorzieningen zich bevinden en begeleidt de reiziger richting de perrons; de lamellen ondersteunen de dominante richting van de loopverbindingszone. De uitlijning van kolommen, richting van de lamellen en de richting van trappen en vides dragen allemaal bij aan een heldere en logische routing enerzijds en definiëren tevens heldere ruimtes waar reizigers met elkaar kunnen afspreken of kunnen wachten op hun aansluiting.

3 images
Do you like our work?
Contact for inquiries